Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Šaľa, Hollého 40 Hollého 40; 927 05 Šaľa msholleho@stonline.sk
Materská škola, Šaľa, Horná 22 Horná 22; 927 01 Šaľa
Materská škola, Šaľa, Okružná 1 Okružná 1; 927 01 Šaľa msokruzna@stonline.sk
Materská škola, Šaľa, P. J. Šafárika 394/2 P. J. Šafárika 394/2; 927 01 Šaľa mssafarika@stonline.sk
Materská škola, Šalgovce Šalgovce 175; 956 06 Šalgovce
Materská škola, Šalov Šalov 58; 935 71 Šalov info@salov.sk
Materská škola, Šambron Šambron 103; 065 45 Šambron
Materská škola, Šamorín, Dunajská 33 Dunajská 33; 931 01 Šamorín msdunajska@gtsmail.sk
Materská škola, Šamorín, Gazdovský rad 37 Gazdovský rad 37; 931 01 Šamorín zuzanaminarechova@real-net.sk
Materská škola, Šamorín, Mliečno 108 Mliečno 108; 931 01 Šamorín m.erzsebet57@freemail.hu
Materská škola, Šamorín, Poľovnícka 5 Poľovnícka 5; 931 01 Šamorín ms.polovnicka@gtsmail.sk
Materská škola, Šamorín, Školská 14 Školská 14; 931 01 Šamorín msskolskaslov@gmail.com
Materská škola, Šamorín, Ulica Márie 682 Ulica Márie 682; 931 01 Šamorín msulicamarie@gtsmail.sk
Materská škola, Šamorín, Veterná 496/21 Veterná 496/21; 931 01 Šamorín msveterna@gtsmail.sk
Materská škola, Santovka Kúpeľná 2; 935 87 Santovka skolka@obecsantovka.sk
Materská škola, Šarišská Poruba Šarišská Poruba 34; 082 12 Šarišská Poruba ms.sarporuba@gmail.com
Materská škola, Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 179; 082 05 Šarišské Bohdanovce
Materská škola, Šarišské Čierne Šarišské Čierne 81; 086 37 Šarišské Čierne
Materská škola, Šarišské Dravce Šarišské Dravce 252; 082 73 Šarišské Dravce riaditel@zssardravce.edu.sk
Materská škola, Šarišské Michaľany Pod lesíkom 30; 082 22 Šarišské Michaľany
Materská škola, Šarovce Šarovce 60; 935 52 Šarovce
Materská škola, Sása Sása 119; 962 62 Sása renata.sliacka@gmail.com
Materská škola, Sasinkovo Sasinkovo 320; 920 65 Sasinkovo danka.bokorova@gmail.com
Materská škola, Šašová Šašová 32; 086 13 Šašová
Materská škola, Šaštín - Stráže M. Nešpora 1365; 908 41 Šaštín - Stráže mssastinstraze1@gmail.com