Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Skároš Skároš 260; 044 11 Skároš ms.skaros@gmail.com
Materská škola, Sklabiná 133 Sklabiná 133; 991 05 Sklabiná ms.sklabina@gmail.com
Materská škola, Sklabiňa 138 Sklabiňa 138; 038 03 Sklabiňa riaditel@zs138sklabina.edu.sk
Materská škola, Sklené Sklené 389; 038 47 Sklené mssklene@post.sk
Materská škola, Sklené Teplice Sklené Teplice 1; 966 03 Sklené Teplice ms.skleneteplice@gmail.com
Materská škola, Skrabské Skrabské 153; 094 33 Skrabské ms.skrabske@gmail.com
Materská škola, Skýcov Školská 296; 951 85 Skýcov obecskycov@gmail.com
Materská škola, Slančík Slančík 46; 044 17 Slančík msslancik@centrum.sk
Materská škola, Slanec Hlavná 55/114; 044 17 Slanec skola@zsslanec.edu.sk
Materská škola, Slanské Nové Mesto Slanské Nové Mesto 174; 044 18 Slanské Nové Mesto slanome@stonline.sk
Materská škola, Slatina nad Bebravou Slatina nad Bebravou 154; 956 53 Slatina nad Bebravou fajer@zsslatbeb.edu.sk
Materská škola, Slatvina Slatvina 165/63; 053 61 Slatvina obecslatvina@stonline.sk
Materská škola, Slavkovce Slavkovce 151; 072 17 Slavkovce msslavkovce@centrum.sk
Materská škola, Slavnica Slavnica 49; 018 54 Slavnica ms.slavnica@azet.sk
Materská škola, Slavošovce Slavošovce sídlisko 226; 049 36 Slavošovce mrazikova.g@gmail.com
Materská škola, Sľažany Sľažany 321; 951 71 Sľažany msslazany@gmail.com
Materská škola, Slepčany Školská 232; 951 52 Slepčany iveta.aghova@slepcany.sk
Materská škola, Sliač, Jána Cikkera 651/2 Jána Cikkera 651/2; 962 31 Sliač janakova.lea@centrum.sk
Materská škola, Sliač, SNP 27 SNP 27; 962 31 Sliač jtavodova@gmail.com
Materská škola, Sliepkovce Sliepkovce 162; 072 37 Sliepkovce
Materská škola, Slivník Parádna 202; 076 12 Slivník
Materská škola, Slovany Slovany 102; 038 43 Slovany msslovany@gmail.com
Materská škola, Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 191; 094 02 Slovenská Kajňa
Materská škola, Slovenská Ľupča Oslobodenia 2; 976 13 Slovenská Ľupča mslupca@gmail.com
Materská škola, Slovenská Ves Slovenská Ves 313; 059 02 Slovenská Ves