Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Sobotište Sobotište 10; 906 05 Sobotište ms.sobotiste@gmail.com
Materská škola, Sobrance Gagarinova 916/2A; 073 01 Sobrance ms.sobrance@zoznam.sk
Materská škola, Sokoľ Sokoľ 165; 044 31 Sokoľ obecsokol@stonline.sk
Materská škola, Sokoľany Sokoľany 148; 044 56 Sokoľany
Materská škola, Sokolce Hlavná 31; 946 17 Sokolce sokolcems@post.sk
Materská škola, Soľ Soľ 280; 094 35 Soľ materskaskolasol@gmail.com
Materská škola, Solčany Hviezdoslavova 38; 956 17 Solčany
Materská škola, Sološnica Sološnica 32; 906 37 Sološnica
Materská škola, Somotor Obchodná 384/1; 076 35 Somotor mssomotor@centrum.sk
Materská škola, Šoporňa Komenského 133; 925 52 Šoporňa materskaskola@zssoporna.sk
Materská škola, Spišská Belá Mierová 1; 059 01 Spišská Belá ms.spisskabela@gmail.com
Materská škola, Spišská Nová Ves, E. M. Šoltésovej 27 E. M. Šoltésovej 27; 052 01 Spišská Nová Ves mssoltesova@centrum.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Gorazdova 28 Gorazdova 28; 052 01 Spišská Nová Ves msgorazdova@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 33 Hviezdoslavova 33; 052 01 Spišská Nová Ves mshviezdoslav@gmail.com
Materská škola, Spišská Nová Ves, I. Krasku 3 I. Krasku 3; 052 01 Spišská Nová Ves msikrasku@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, J. Hanulu 6 J. Hanulu 6; 052 01 Spišská Nová Ves mshanulova@mestosnv.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Komenského 25 Komenského 25; 052 01 Spišská Nová Ves mskomenskeho@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Lipová 21 Lipová 21; 052 01 Spišská Nová Ves mslipova@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, P. Jilemnického 2 P. Jilemnického 2; 052 01 Spišská Nová Ves msjilemnickeho@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Potočná 9 Potočná 9; 052 01 Spišská Nová Ves mspotocna@centrum.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Rybničná 31 Rybničná 31; 052 01 Spišská Nová Ves mshuta@centrum.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, S. Tomášika 5 S. Tomášika 5; 052 01 Spišská Nová Ves mstomasikova@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Slovenská 14 Slovenská 14; 052 01 Spišská Nová Ves msslovenska@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Stolárska 2 Stolárska 2; 052 01 Spišská Nová Ves msstolarska@mail.t-com.sk
Materská škola, Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého 5 Z. Nejedlého 5; 052 01 Spišská Nová Ves msnejedleho@mail.t-com.sk