Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Štrkovec Štrkovec 62; 980 45 Štrkovec betti62@citromail.hu
Materská škola, Stročín Stročín 86; 090 41 Stročín strocin@pobox.sk
Materská škola, Stropkov, Andreja Hlinku 1762/27 Andreja Hlinku 1762/27; 091 01 Stropkov skolka.ahlinku@gmail.com
Materská škola, Stropkov, Matice slovenskej 740/7 Matice slovenskej 740/7; 091 01 Stropkov skolka.mslovenskej@stonline.sk
Materská škola, Studenec Studenec 13; 053 04 Studenec obecstudenec@gmail.com
Materská škola, Studienka Studienka 222; 908 75 Studienka skola@zsstudienka.edu.sk
Materská škola, Stuľany Stuľany 44; 086 45 Stuľany msstulany@gmail.com
Materská škola, Stupava, Hviezdoslavova 674 Hviezdoslavova 674; 900 31 Stupava evahnatayova@centrum.sk
Materská škola, Stupava, J. Kráľa 1592/1 J. Kráľa 1592/1; 900 31 Stupava pozgayovaskolka@radiolan.sk
Materská škola, Stupava, Marcheggská 58 Marcheggská 58; 900 31 Stupava
Materská škola, Stupava, Ružová 7 Ružová 7; 900 31 Stupava
Materská škola, Stupné Stupné 19; 018 12 Stupné msstupne@gmail.com
Materská škola, Štúrovo, Adyho 2 Adyho 2; 943 01 Štúrovo materskaskolaady@gmail.com
Materská škola, Štúrovo, Bartókova 38 Bartókova 38; 943 01 Štúrovo micimacko52@gmail.com
Materská škola, Štúrovo, Družstevný rad 22 Družstevný rad 22; 943 01 Štúrovo msdruzstevnyrad@post.sk
Materská škola, Štúrovo, Lipová 2 Lipová 2; 943 01 Štúrovo harsfaovi@gmail.com
Materská škola, Štvrtok Štvrtok 57; 913 05 Štvrtok obec.stvrtok@stonline.sk
Materská škola, Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 356; 930 40 Štvrtok na Ostrove msstvrtoknao@gmail.com
Materská škola, Sučany Hurbanova 10; 038 52 Sučany
Materská škola, Suchá Hora Suchá Hora 1; 027 13 Suchá Hora skolka.suchahora@orava.sk
Materská škola, Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 432; 919 01 Suchá nad Parnou l.kristova@gmail.com
Materská škola, Suchohrad Suchohrad 130; 900 64 Suchohrad
Materská škola, Súlovce Súlovce 64; 956 14 Súlovce mssulovce@gmail.com
Materská škola, Šumiac J. Bottu 129; 976 71 Šumiac a.dudasova@azet.sk
Materská škola, Šurany, MDŽ 26 MDŽ 26; 942 01 Šurany mesarosova.antonia@gmail.com