Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Tovarníky Okružná 1; 955 01 Tovarníky
Materská škola, Trávnica Trávnica 68; 941 46 Trávnica
Materská škola, Trávnik Trávnik 197; 946 18 Trávnik
Materská škola, Trebatice Štúrova ulica 197/53; 922 10 Trebatice palkechova@trebatice.sk
Materská škola, Trebeľovce Trebeľovce 101; 985 31 Trebeľovce mstrebelovce@zoznam.sk
Materská škola, Trebišov, Hviezdoslava 422/3 Hviezdoslava 422/3; 075 01 Trebišov ms@msmiertv.sk
Materská škola, Trebišov, Komenského 1964/11 Komenského 1964/11; 075 01 Trebišov mskom.TV@mail.telekom.sk
Materská škola, Trebišov, Škultétyho 1031/26 Škultétyho 1031/26; 075 01 Trebišov ms@3msv1.sk
Materská škola, Trebostovo Trebostovo 5; 038 41 Trebostovo trebostovo@trebostovo.sk
Materská škola, Trenč Trenč 98; 985 32 Trenč mstrenc@gmail.com
Materská škola, Trenčianska Teplá Dobrá 1103; 914 01 Trenčianska Teplá sklenarova@trencianskatepla.sk
Materská škola, Trenčianske Bohuslavice Trenč. Bohuslavice 255; 913 07 Trenčianske Bohuslavice mstrenc.bohuslavice@gmail.com
Materská škola, Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie 254; 913 22 Trenčianske Jastrabie outjastrab@stonline.sk
Materská škola, Trenčianske Mitice Trenčianske Mitice 243; 913 22 Trenčianske Mitice ms.tnmitice@azet.sk
Materská škola, Trenčianske Stankovce Trenčianske Stankovce 380; 913 11 Trenčianske Stankovce dsykorova@centrum.sk
Materská škola, Trenčianske Teplice Sídlisko SNP 75; 914 51 Trenčianske Teplice materskaskola@teplice.sk
Materská škola, Trenčín, 28. októbra 7 28. októbra 7; 911 01 Trenčín ms.28oktobra@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Jána Halašu 11 Jána Halašu 11; 911 08 Trenčín ms.halasu@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Kubranská 20 Kubranská 20; 911 01 Trenčín ms.kubranska@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Legionárska 37 Legionárska 37; 911 01 Trenčín ms.legionarska@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, M. Turkovej 5 M. Turkovej 5; 911 01 Trenčín ms.turkovej@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Medňanského 9 Medňanského 9; 911 05 Trenčín ms.mednanskeho@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Na dolinách 27 Na dolinách 27; 911 05 Trenčín ms.nadolinach@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Niva 9 Niva 9; 911 01 Trenčín ms.niva@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Opatovská cesta 39 Opatovská cesta 39; 911 01 Trenčín ms.opatovska@trencin.sk