Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Materská škola, Trenčín, Považská 1 Považská 1; 911 01 Trenčín ms.povazska@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Pri parku 14 Pri parku 14; 911 06 Trenčín ms.priparku@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Šafárikova 11 Šafárikova 11; 911 08 Trenčín ms.safarikova@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Šmidkeho 12 Šmidkeho 12; 911 08 Trenčín ms.smidkeho@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Soblahovská 22 Soblahovská 22; 911 01 Trenčín ms.soblahovska@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Stromová 3 Stromová 3; 911 01 Trenčín ms.stromova@trencin.sk
Materská škola, Trenčín, Švermova 24 Švermova 24; 911 01 Trenčín ms.svermova@trencin.sk
Materská škola, Trnavá Hora Okružná cesta 223/8; 966 11 Trnavá Hora mstrnavahora@gmail.com
Materská škola, Trnava, Botanická 12 Botanická 12; 917 08 Trnava msbotanicka@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Čajkovského 28 Čajkovského 28; 917 08 Trnava mscajkovskeho@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Halenárska 45 Halenárska 45; 917 01 Trnava
Materská škola, Trnava, Hodžova 40 Hodžova 40; 917 01 Trnava mshodzova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Jiráskova 25 Jiráskova 25; 917 02 Trnava msjiraskova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, L. van Beethovena 16 L. van Beethovena 16; 917 08 Trnava msbeethovenova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Limbová 4 Limbová 4; 917 02 Trnava mslimbova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Murgašova 13 Murgašova 13; 917 01 Trnava msmurgasova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Narcisová 2 Narcisová 2; 917 01 Trnava msnarcisova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Okružná 27 Okružná 27; 917 01 Trnava msokruzna27@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Spartakovská 10 Spartakovská 10; 917 00 Trnava msspartakovska10@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Teodora Tekela 1 Teodora Tekela 1; 917 01 Trnava mstekela@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, V jame 27 V jame 27; 917 01 Trnava msvjame@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Vajanského 3 Vajanského 3; 917 01 Trnava msvajanskeho@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava, Vančurova 38 Vančurova 38; 917 01 Trnava msvancurova@ms.trnava.sk
Materská škola, Trnava-Modranka Ivana Krasku 29; 917 05 Trnava-Modranka
Materská škola, Trnávka Trnávka 110; 930 32 Trnávka