Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Nižná Olšava Nižná Olšava 72; 090 32 Nižná Olšava zsniznaolsava@gmail.com
Základná škola, Nižná Polianka Nižná Polianka 50; 086 36 Nižná Polianka zsnpolianka@gmail.com
Základná škola, Nižná Sitnica Nižná Sitnica 24; 094 07 Nižná Sitnica zsniznasitnica@gmail.com
Základná škola, Nižná Slaná Letná 14; 049 23 Nižná Slaná zsnslana@fz.sk
Základná škola, Nižná Voľa Nižná Voľa 2; 086 21 Nižná Voľa zsniznavola@centrum.sk
Základná škola, Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce 107; 067 11 Nižné Ladičkovce zsnizneladickovce@post.sk
Základná škola, Nižné Repaše Nižné Repaše 107; 053 71 Nižné Repaše zsniznerepase@spisnet.sk
Základná škola, Nižné Ružbachy Nižné Ružbachy 45; 065 02 Nižné Ružbachy riaditel@zsnruzbachy.edu.sk
Základná škola, Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec 155; 094 21 Nižný Hrabovec zsniznyhrabovec@ezet.sk
Základná škola, Nižný Hrušov Nižný Hrušov 211; 094 22 Nižný Hrušov skola@zsnhrusov.edu.sk
Základná škola, Nižný Klátov Klátovská 56; 044 12 Nižný Klátov skola@zsnklatov.edu.sk
Základná škola, Nižný Lánec - Alsólánc Nižný Lánec 54; 044 73 Nižný Lánec - Alsólánc skolalanec@centrum.sk
Základná škola, Nižný Mirošov Nižný Mirošov 56; 090 11 Nižný Mirošov zsnmirosov@gmail.com
Základná škola, Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72; 082 75 Nižný Slavkov zsniznyslavkov@stonline.sk
Základná škola, Nižný Tvarožec Nižný Tvarožec 87; 086 02 Nižný Tvarožec zsntvarozec@centrum.sk
Základná škola, Nižný Žipov Školská 58; 076 17 Nižný Žipov zsnzipov@gmail.com
Základná škola, Nová Baňa Školská 44/6; 968 01 Nová Baňa zsjzemana@gmail.com
Základná škola, Nová Bašta Nová Bašta 5; 980 34 Nová Bašta zssmssvavjm@post.sk
Základná škola, Nová Bošáca Nová Bošáca 76; 913 08 Nová Bošáca zsnovabosaca@centrum.sk
Základná škola, Nová Bystrica, Nová Bystrica 686 Nová Bystrica 686; 023 05 Nová Bystrica zsmsnb@stonline.sk
Základná škola, Nová Bystrica, Vychylovka 687 Vychylovka 687; 023 05 Nová Bystrica zsvychylovka@inMail.sk
Základná škola, Nová Dedinka Hlavná 45; 900 29 Nová Dedinka zs.ndedinka@gmail.com
Základná škola, Nová Dubnica Janka Kráľa 1; 018 51 Nová Dubnica zsjk@zsjk.sk
Základná škola, Nová Kelča Nová Kelča 68; 094 04 Nová Kelča novakelca@centrum.sk
Základná škola, Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493; 065 11 Nová Ľubovňa skola@zsnovlub.edu.sk