Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Osuské Výhony 11; 906 12 Osuské zs.s.ms.osuske@zoznam.sk
Základná škola, Ovčie Ovčie 34; 082 38 Ovčie zsovcie@zsovcie.edu.sk
Základná škola, Ožďany Hlavná 66; 980 11 Ožďany zsozdany@zsozdany.edu.sk
Základná škola, Padáň Padáň 289; 929 01 Padáň zs@zspadan.edu.sk
Základná škola, Pakostov Pakostov 102; 094 07 Pakostov zspakostov@gmail.com
Základná škola, Palárikovo Ul. J.A.Komenského č.8; 941 11 Palárikovo skola@zspalarikovo.edu.sk
Základná škola, Palín Palín 104; 072 13 Palín zspalin@stonline.sk
Základná škola, Paňovce Paňovce 96; 044 71 Paňovce zs.panovce@gmail.com
Základná škola, Papín Papín 199; 067 33 Papín zspapin@zspapin.edu.sk
Základná škola, Papradno Papradno 312; 018 13 Papradno zs@zspapradno.edu.sk
Základná škola, Parchovany Hlavná 462; 076 62 Parchovany zsparchovany@zsparchovany.edu.sk
Základná škola, Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 419; 032 15 Partizánska Ľupča zspl@stonline.sk
Základná škola, Partizánske, Malinovského 1160/31 Malinovského 1160/31; 958 06 Partizánske zsmalinov@gmail.com
Základná škola, Partizánske, Nádražná 955 Nádražná 955; 958 01 Partizánske zsnadpe@gmail.com
Základná škola, Partizánske, Obuvnícka 432/23 Obuvnícka 432/23; 958 01 Partizánske admin@zsobuvpe.edu.sk
Základná škola, Partizánske, Športovcov 372/21 Športovcov 372/21; 958 04 Partizánske skola@zsvbielice.edu.sk
Základná škola, Partizánske, Veľká Okružná 1089/19 Veľká Okružná 1089/19; 958 01 Partizánske zsvopar@zsvopar.edu.sk
Základná škola, Pastuchov Pastuchov 210; 920 63 Pastuchov zs.ms.pastuchov@gmail.com
Základná škola, Pata Školská 240; 925 53 Pata zspata240@gmail.com
Základná škola, Pataš Pataš 228; 929 01 Pataš noszak@zsmpatas.edu.sk
Základná škola, Pavlovce Pavlovce 5; 094 31 Pavlovce obecpavlovce@mail.t-com.sk
Základná škola, Pavlovce nad Uhom Školská 3; 072 14 Pavlovce nad Uhom zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
Základná škola, Pčoliné Pčoliné 113; 067 35 Pčoliné zssmspcoline@azet.sk
Základná škola, Pečovská Nová Ves Školská 459/12; 082 56 Pečovská Nová Ves zsms.pecovska@centrum.sk
Základná škola, Peder - Péder Peder 119; 044 05 Peder - Péder skola@zspeder.edu.sk