Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Poloma Poloma 85; 082 73 Poloma zspoloma@centrum.sk
Základná škola, Polomka Komenského 34; 976 66 Polomka zspolom@pobox.sk
Základná škola, Poltár, Školská 3 Školská 3; 987 01 Poltár vedenie@zsskolpoltar.edu.sk
Základná škola, Poltár, Slobody 2 Slobody 2; 987 01 Poltár zsslob.pt@gmail.com
Základná škola, Poniky Družstevná 201; 976 33 Poniky zsponiky@zsponiky.sk
Základná škola, Poprad - Veľká Ul. Fraňa Kráľa 2086/2; 058 01 Poprad - Veľká zsvelka@zskralapp.edu.sk
Základná škola, Poprad, Dostojevského ul. 2616/25 Dostojevského ul. 2616/25; 058 01 Poprad zsdostpp@gmail.com
Základná škola, Poprad, Francisciho ulica 832/21 Francisciho ulica 832/21; 058 01 Poprad 1.zs.francisciho@gmail.com
Základná škola, Poprad, Jarná ulica 3168/13 Jarná ulica 3168/13; 058 01 Poprad skola@zsjarnapp.edu.sk
Základná škola, Poprad, Komenského ulica 587/15 Komenského ulica 587/15; 058 01 Poprad zssmskompp@gmail.com
Základná škola, Poprad, Letná ulica 3453/34 Letná ulica 3453/34; 058 01 Poprad spojenaskola@spojenaskolapp.sk
Základná škola, Poprad, Tajovského ulica 2764/17 Tajovského ulica 2764/17; 058 01 Poprad zs.taj.pp@gmail.com
Základná škola, Poprad, Ulica mládeže 2350/7 Ulica mládeže 2350/7; 058 01 Poprad ssdtppzs@gmail.com
Základná škola, Poprad-Matejovce Koperníkova ulica 1707/21; 058 01 Poprad-Matejovce zsppmatejovce@centrum.sk
Základná škola, Poprad-Spišská Sobota Vagonárska ulica 1600/4; 058 01 Poprad-Spišská Sobota skola@zsspsobota.sk
Základná škola, Poproč Školská 3; 044 24 Poproč skola@zspoproc.edu.sk
Základná škola, Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany 140; 908 61 Popudinské Močidľany zs.popudiny@atlas.sk
Základná škola, Poráč Poráč 125; 053 23 Poráč riaditel@zsporac.edu.sk
Základná škola, Porúbka Porúbka 20; 072 61 Porúbka skola@zsporibka.edu.sk
Základná škola, Poša Poša 251; 094 21 Poša lipkova@azet.sk
Základná škola, Pôtor Pôtor 60; 991 03 Pôtor zs.potor@centrum.sk
Základná škola, Považany Považany 216; 916 26 Považany zs.povazany.edu@gmail.com
Základná škola, Považská Bystrica, m. č. Považská Teplá 181 m. č. Považská Teplá 181; 017 05 Považská Bystrica zspovazskatepla@stonline.sk
Základná škola, Považská Bystrica, Nemocničná 987/2 Nemocničná 987/2; 017 01 Považská Bystrica 1zs@povazska-bystrica.sk
Základná škola, Považská Bystrica, Považské Podhradie 169 Považské Podhradie 169; 017 04 Považská Bystrica zspp@zspodhradpb.edu.sk