Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Prešov, Sibírska 42 Sibírska 42; 080 01 Prešov zssibirska@zssibirska.sk
Základná škola, Prešov, Sládkovičova 4 Sládkovičova 4; 080 01 Prešov skola@gymtspo.edu.sk
Základná škola, Prešov, Šmeralova 25 Šmeralova 25; 080 01 Prešov riaditel@zssmeralpo.edu.sk
Základná škola, Prešov, Šrobárova 20 Šrobárova 20; 080 01 Prešov riaditel@zssrobarovapo.sk
Základná škola, Prešov, Važecká 11 Važecká 11; 080 05 Prešov vazecka@szm.sk
Základná škola, Príbelce Príbelce 280; 991 25 Príbelce zspribelce@gmail.com
Základná škola, Pribeník Ul. Hlavná 233; 076 51 Pribeník zspribenik@azet.sk
Základná škola, Pribeta, Pavilón B, Školská 26 Pavilón B, Školská 26; 946 55 Pribeta zskolapribeta@szm.sk
Základná škola, Pribeta, Školská 8 Školská 8; 946 55 Pribeta zsmpribeta@centrum.sk
Základná škola, Pribylina Pribylina 2; 032 42 Pribylina zspribylina@stonline.sk
Základná škola, Priechod Priechod 179; 976 11 Priechod zspriechod@centrum.sk
Základná škola, Prietrž Prietrž 138; 906 11 Prietrž zs.prietrz@gmail.com
Základná škola, Prietržka Prietržka 92; 908 49 Prietržka zsprietrzka@zoznam.sk
Základná škola, Prievaly Prievaly 187; 906 34 Prievaly zs.prievaly@zoznam.sk
Základná škola, Prievidza, Energetikov 242/39 Energetikov 242/39; 971 01 Prievidza riaditel@zsenerpd.edu.sk
Základná škola, Prievidza, Malonecpalská 206/37 Malonecpalská 206/37; 971 01 Prievidza zsmalonecpalska@gmail.com
Základná škola, Prievidza, Mariánska 554/19 Mariánska 554/19; 971 01 Prievidza vedenie@marianska.sk
Základná škola, Prievidza, P. Dobšinského 746/5 P. Dobšinského 746/5; 971 01 Prievidza zsdobs@gmail.com
Základná škola, Prievidza, P. J. Šafárika 3 P. J. Šafárika 3; 971 01 Prievidza zssafarika@centrum.sk
Základná škola, Prievidza, Rastislavova 416/4 Rastislavova 416/4; 971 01 Prievidza info@zsrastislavovapd.edu.sk
Základná škola, Prievidza, S. Chalupku 313/14 S. Chalupku 313/14; 971 01 Prievidza jpasovsky@atlas.sk
Základná škola, Proč Proč 24; 082 14 Proč obec.proc@gmail.com
Základná škola, Pruské Školská 369; 018 52 Pruské zspruske@zspruske.sk
Základná škola, Pružina Pružina 408; 018 22 Pružina pruzinazs@gmail.com
Základná škola, Púchov, Gorazdova 1174/2 Gorazdova 1174/2; 020 01 Púchov skola@zsgorazdpv.edu.sk