Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Rakúsy Rakúsy 81; 059 76 Rakúsy zssms.rakusy@gmail.com
Základná škola, Rapovce Hlavná 9/5; 985 31 Rapovce zsrapovce@azet.sk
Základná škola, Raslavice Toplianska 144; 086 41 Raslavice zsraslavice@stonline.sk
Základná škola, Rastislavice Rastislavice 186; 941 08 Rastislavice zsrastislavice@gmail.com
Základná škola, Ratková Ratková 229; 982 65 Ratková zs.ratkova@zsratkova.edu.sk
Základná škola, Ráztočno Komenského 428/43; 972 31 Ráztočno zsraztocno@gmail.com
Základná škola, Reca, Hlavná 181 Hlavná 181; 925 26 Reca zssvjmvreci@zoznam.sk
Základná škola, Reca, Hlavná 229 Hlavná 229; 925 26 Reca zsreca@zoznam.sk
Základná škola, Rejdová Rejdová 43; 049 26 Rejdová zsrejdova@post.sk
Základná škola, Remeniny Remeniny 101; 094 31 Remeniny skola@zsremeniny.edu.sk
Základná škola, Remetské Hámre Remetské Hámre 27; 072 41 Remetské Hámre skola@zsrhamre.edu.sk
Základná škola, Rešov Rešov 35; 086 21 Rešov zsresov@gmail.com
Základná škola, Revúca, Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavova 1; 050 01 Revúca skola@zshviere.edu.sk
Základná škola, Revúca, Petra Jilemnického 94/3 Petra Jilemnického 94/3; 050 01 Revúca skola@zsibzochare.edu.sk
Základná škola, Revúca, Ul. Komenského 7 Ul. Komenského 7; 050 01 Revúca zskomre@zskomre.edu.sk
Základná škola, Richvald Richvald 85; 085 01 Richvald zs.richvald@post.sk
Základná škola, Rimavská Baňa Fľaková 8; 980 53 Rimavská Baňa zsrimbana@zsrimbana.edu.sk
Základná škola, Rimavská Seč Záhradná 31; 980 42 Rimavská Seč zsrimasec@post.sk
Základná škola, Rimavská Sobota, Dr. V. Clementisa 13 Dr. V. Clementisa 13; 979 01 Rimavská Sobota skola@zsclemrs.edu.sk
Základná škola, Rimavská Sobota, Družstevná 835 Družstevná 835; 979 01 Rimavská Sobota zshostinskeho@gmail.com
Základná škola, Rimavská Sobota, Dúžavská cesta 11/1054 Dúžavská cesta 11/1054; 979 01 Rimavská Sobota duzavskacesta@zsmsduzavskars.sk
Základná škola, Rimavská Sobota, P. Dobšinského 1744 P. Dobšinského 1744; 979 01 Rimavská Sobota riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk
Základná škola, Rimavská Sobota, Šrobárova 12 Šrobárova 12; 979 01 Rimavská Sobota zstompu1908@gmail.com
Základná škola, Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 425 Rimavské Janovce 425; 980 01 Rimavské Janovce zsrim.janovce@gmail.com
Základná škola, Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 84 Rimavské Janovce 84; 980 01 Rimavské Janovce rimjanovce.zsmad@gmail.com