Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Salka Salka 428; 943 61 Salka info@zssalka.edu.sk
Základná škola, Šalov Šalov 58; 935 71 Šalov skolasalov@gmail.com
Základná škola, Šamorín, Kláštorná 4 Kláštorná 4; 931 01 Šamorín zssamorin@atlas.sk
Základná škola, Šamorín, Mliečno 124 Mliečno 124; 931 01 Šamorín zafladnk@stonline.sk
Základná škola, Šamorín, Rybárska 1093/2 Rybárska 1093/2; 931 01 Šamorín sami@zscorvin.sk
Základná škola, Šamudovce Šamudovce 23; 072 01 Šamudovce zs.samudovce@centrum.sk
Základná škola, Santovka Levická 25; 935 87 Santovka zssantovka@gmail.com
Základná škola, Šarišská Poruba Šarišská Poruba 67; 082 12 Šarišská Poruba zs.s.poruba@gmail.com
Základná škola, Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 179; 082 05 Šarišské Bohdanovce zssmssb@azet.sk
Základná škola, Šarišské Dravce Šarišské Dravce 20; 082 73 Šarišské Dravce riaditel@zssardravce.edu.sk
Základná škola, Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 270; 065 48 Šarišské Jastrabie zssjastrabie@stonline.sk
Základná škola, Šarišské Michaľany Pod lesíkom 19; 082 22 Šarišské Michaľany skola@zssarmich.edu.sk
Základná škola, Šarovce Šarovce 426; 935 52 Šarovce zssarovce@centrum.sk
Základná škola, Šaštín - Stráže Štúrova 1115; 908 41 Šaštín - Stráže zssastin@gmail.com
Základná škola, Šávoľ Šávoľ 51; 985 41 Šávoľ zssavol@gymfilakovo.sk
Základná škola, Sebechleby Sebechleby 145; 962 66 Sebechleby zssebechleby@zssebechleby.edu.sk
Základná škola, Sebedražie Hlavná 375; 972 05 Sebedražie zssebedrazie@szm.sk
Základná škola, Sečovce, Komenského 707/4 Komenského 707/4; 078 01 Sečovce zssec@stonline.sk
Základná škola, Sečovce, Obchodná 5 Obchodná 5; 078 01 Sečovce skola@zsobchodsec.edu.sk
Základná škola, Sečovská Polianka Školská 558; 094 14 Sečovská Polianka zsspolianka@gmail.com
Základná škola, Sedlice Sedlice 3; 082 43 Sedlice zasedlice@zasedlice.edu.sk
Základná škola, Sedliská Sedliská 92; 094 09 Sedliská riaditel@zssedliska.edu.sk
Základná škola, Sekule Sekule 119; 908 80 Sekule skola@zssekule.edu.sk
Základná škola, Selce Školská 4; 976 11 Selce ekonomka.zsselce@gmail.com
Základná škola, Selec Selec 183; 913 36 Selec zsselec@zsselec.edu.sk