Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Ruskov Ruskov 32; 044 19 Ruskov zsruskov@zsruskov.edu.sk
Základná škola, Ružiná Školská 116; 985 52 Ružiná zsruzina@centrum.sk
Základná škola, Ružindol Ružindol 3; 919 61 Ružindol zsruzindol@zsruzindol.edu.sk
Základná škola, Ružomberok - Černová Černovských martýrov 29; 034 06 Ružomberok - Černová riaditel@zscernovark.edu.sk
Základná škola, Ružomberok, Bystrická cesta 14 Bystrická cesta 14; 034 01 Ružomberok zsbystricka@post.sk
Základná škola, Ružomberok, Klačno 4/2201 Klačno 4/2201; 034 01 Ružomberok riaditel@zsklacnork.sk
Základná škola, Ružomberok, Sládkovičova 10 Sládkovičova 10; 034 01 Ružomberok zssladkovicova.rk@stonline.sk
Základná škola, Ružomberok, Zarevúca 18 Zarevúca 18; 034 01 Ružomberok zszarevuca.rk@gmail.com
Základná škola, Ružomberok-Biely Potok Školská 7/7214; 034 03 Ružomberok-Biely Potok zsbelianka@gmail.com
Základná škola, Rybany Rybany 355; 956 36 Rybany zsrybany@gmail.com
Základná škola, Rybník Školská 10; 935 23 Rybník karol.mlady@obecrybnik.sk
Základná škola, Sabinov, Komenského 13 Komenského 13; 083 01 Sabinov zs@zskomsab.edu.sk
Základná škola, Sabinov, Ul. 17. novembra 31 Ul. 17. novembra 31; 083 01 Sabinov skola@zsnovsab.edu.sk
Základná škola, Sačurov Školská 389; 094 13 Sačurov riaditel@zssacurov.edu.sk
Základná škola, Sady nad Torysou Zdoba 162; 044 41 Sady nad Torysou zszdoba@gmail.com
Základná škola, Šahy, E. B. Lukáča 6 E. B. Lukáča 6; 936 01 Šahy zs.lukaca.sahy@gmail.com
Základná škola, Šahy, Mládežnícka 24 Mládežnícka 24; 936 01 Šahy skolajanko@pobox.sk
Základná škola, Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence 102; 906 07 Šajdíkove Humence zs.saj.humence@gmail.com
Základná škola, Šaľa, Bernolákova 1 Bernolákova 1; 927 05 Šaľa zsbero@stonline.sk
Základná škola, Šaľa, Hollého 1950/48 Hollého 1950/48; 927 05 Šaľa director@zshollehosala.sk
Základná škola, Šaľa, Horná 22 Horná 22; 927 01 Šaľa zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk
Základná škola, Šaľa, Krátka 2 Krátka 2; 927 01 Šaľa zskratka@centrum.sk
Základná škola, Šaľa, P. Pázmaňa 48 P. Pázmaňa 48; 927 01 Šaľa pazmanymta@zoznam.sk
Základná škola, Šaľa, Pionierska 4 Pionierska 4; 927 01 Šaľa zspiosa@centrum.sk
Základná škola, Šalgovce Šalgovce 112; 956 06 Šalgovce skola@zssalgovce.edu.sk