Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Sliač Pionierska 348/9; 962 31 Sliač zssliac@zssliac.sk
Základná škola, Slivník Parádna 202; 076 12 Slivník zs.slivnik@zoznam.sk
Základná škola, Slopná Slopná 96; 018 21 Slopná skola@zsslopna.edu.sk
Základná škola, Slovenská Kajňa Slovenská Kajňa 54; 094 02 Slovenská Kajňa zsslovkajna@gmail.com
Základná škola, Slovenská Ľupča Školská 14; 976 13 Slovenská Ľupča zsslovlupca@gmail.com
Základná škola, Slovenská Ves Slovenská Ves 313; 059 02 Slovenská Ves chovanec.fero@zsskves.edu.sk
Základná škola, Slovenská Volová Slovenská Volová 97; 067 22 Slovenská Volová marianproc@centrum.sk
Základná škola, Slovenské Nové Mesto Školská 19; 076 33 Slovenské Nové Mesto zsslovnm@zoznam.sk
Základná škola, Slovenské Pravno Slovenské Pravno 45; 038 22 Slovenské Pravno skola@zsslovpravno.edu.sk
Základná škola, Slovenský Grob Školská 11; 900 26 Slovenský Grob skola@zssgrob.edu.sk
Základná škola, Slovinky Slovinky 71; 053 40 Slovinky zsslovinky@zsslovinky.edu.sk
Základná škola, Smilno Smilno 205; 086 33 Smilno skolsmilno@gmail.com
Základná škola, Smižany Komenského 3; 053 11 Smižany smizany-zs@mail.t-com.sk
Základná škola, Smolenice Komenského 3; 919 04 Smolenice zssmolenice@smolenice.com
Základná škola, Smolinské Smolinské 407; 908 42 Smolinské skolsmol@centrum.sk
Základná škola, Smolník Smolník 528; 055 66 Smolník skola@zssmolnik.sk
Základná škola, Smrdáky Školská 33; 906 03 Smrdáky zssmrdaky@gmail.com
Základná škola, Snakov Snakov 86; 086 06 Snakov zssnakov@gmail.com
Základná škola, Snežnica Snežnica 218; 023 32 Snežnica jasso@zssneznica.edu.sk
Základná škola, Snina, 1. mája 12 1. mája 12; 069 01 Snina zs5snina@slovanet.sk
Základná škola, Snina, Budovateľská 1992/9 Budovateľská 1992/9; 069 01 Snina zsbudovatelska@stonline.sk
Základná škola, Snina, Hviezdoslavova 985/20 Hviezdoslavova 985/20; 069 01 Snina skola@zspohsnina.edu.sk
Základná škola, Snina, Komenského 2666/16 Komenského 2666/16; 069 01 Snina skola@zskomsnina.edu.sk
Základná škola, Snina, Študentská 1446/9 Študentská 1446/9; 069 01 Snina zsstudentskasv@gmail.com
Základná škola, Soblahov Soblahov 404; 913 38 Soblahov zssoblahov@szm.sk