Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Spišské Bystré Školská 8; 059 18 Spišské Bystré zsspbystre@gmail.com
Základná škola, Spišské Hanušovce Hlavná 66; 059 04 Spišské Hanušovce zs.sphanusovce@gmail.com
Základná škola, Spišské Podhradie, Palešovo námestie 9 Palešovo námestie 9; 053 04 Spišské Podhradie direktor@zspalnam.sk
Základná škola, Spišské Podhradie, Školská 3 Školská 3; 053 04 Spišské Podhradie zs_skolska@zsspispodhradie.edu.sk
Základná škola, Spišské Vlachy, Komenského 6 Komenského 6; 053 61 Spišské Vlachy zakladnaskola@pobox.sk
Základná škola, Spišské Vlachy, SNP 13 SNP 13; 053 61 Spišské Vlachy zssnp13@gmail.com
Základná škola, Spišský Hrhov Komenského 2; 053 02 Spišský Hrhov skola@zsshrhov.edu.sk
Základná škola, Spišský Hrušov Spišský Hrušov 264; 053 63 Spišský Hrušov zssphrusov@stonline.sk
Základná škola, Spišský Štiavnik Slnečná 422; 059 14 Spišský Štiavnik riaditelka@zsspisskystiavnik.sk
Základná škola, Spišský Štvrtok Školská 255/6; 053 14 Spišský Štvrtok riaditel@zsspistv.edu.sk
Základná škola, Šrobárová Školská 2; 946 32 Šrobárová zs.srobarova@azet.sk
Základná škola, Stakčín SNP 412; 067 61 Stakčín skola@zsstakcin.edu.sk
Základná škola, Stankovany Stankovany 330; 034 92 Stankovany skolastankovany@centrum.sk
Základná škola, Stará Bystrica Stará Bystrica 680; 023 04 Stará Bystrica zs.starabystrica@mail.t-com.sk
Základná škola, Stará Kremnička Stará Kremnička 33; 965 01 Stará Kremnička zssmsstarakremnicka@centrum.sk
Základná škola, Stará Lesná Stará Lesná 102; 059 52 Stará Lesná zsstaralesna@zoznam.sk
Základná škola, Stará Ľubovňa, Komenského 6 Komenského 6; 064 01 Stará Ľubovňa riaditelzskom@gmail.com
Základná škola, Stará Ľubovňa, Levočská 6 Levočská 6; 064 01 Stará Ľubovňa zslevocska@stonline.sk
Základná škola, Stará Ľubovňa, Podsadek 140 Podsadek 140; 064 01 Stará Ľubovňa zspodsadek@slnet.sk
Základná škola, Stará Ľubovňa, Za vodou 14 Za vodou 14; 064 01 Stará Ľubovňa zszavodousl@mail.t-com.sk
Základná škola, Stará Myjava Stará Myjava 141; 907 01 Stará Myjava zs_staramyjava@centrum.sk
Základná škola, Stará Turá Hurbanova 128/25; 916 01 Stará Turá administrativa@zsstaratura.sk
Základná škola, Staré Staré 283; 072 23 Staré zsstare@azet.sk
Základná škola, Staré Hory Staré Hory 327; 976 02 Staré Hory zs@zsstarhory.edu.sk
Základná škola, Starý Tekov Tekovská 17; 935 26 Starý Tekov zakladnaskola@starytekov.sk