Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Staškov Staškov 502; 023 53 Staškov zsstaskov@centrum.sk
Základná škola, Štefanov Štefanov 329; 906 45 Štefanov zsms.stefanov@gmail.com
Základná škola, Štiavnické Bane Štiavnické Bane 128; 969 81 Štiavnické Bane zsmhella@pobox.sk
Základná škola, Štiavnik Štiavnik 177; 013 55 Štiavnik riaditel@zsstiavnik.sk
Základná škola, Štítnik Školská 295; 049 32 Štítnik zs_stitnik@stonline.sk
Základná škola, Štós Štós 35; 044 26 Štós skolastos@centrum.sk
Základná škola, Stráňavy Športovcov 342; 013 25 Stráňavy zs@stranavy.sk
Základná škola, Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 33; 059 76 Stráne pod Tatrami skolastrane@gmail.com
Základná škola, Stránske Stránske 80; 013 13 Stránske zsstranske@centrum.sk
Základná škola, Strážske Mierová 1; 072 22 Strážske mskola@pobox.sk
Základná škola, Štrba Školská 168/3; 059 38 Štrba zsstrba@sinet.sk
Základná škola, Strečno Mládeže 289; 013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com
Základná škola, Streda nad Bodrogom, Školská 2 Školská 2; 076 31 Streda nad Bodrogom zxkladmy@stonline.sk
Základná škola, Streda nad Bodrogom, Školská 4 Školská 4; 076 31 Streda nad Bodrogom zwkladna@stonline.sk
Základná škola, Stredné Plachtince Stredné Plachtince 33; 991 24 Stredné Plachtince zs.strplachtince@post.sk
Základná škola, Strekov - Kürt Strekov 876; 941 37 Strekov - Kürt riaditel@zsmstrekov.edu.sk
Základná škola, Strelníky Strelníky 42; 976 55 Strelníky strelnikyzs@centrum.sk
Základná škola, Streženice Hlavná 83; 020 01 Streženice zsstrezenice@centrum.sk
Základná škola, Štrkovec Štrkovec 63; 980 45 Štrkovec zs.strkovec@centrum.sk
Základná škola, Stropkov, Hrnčiarska 795/61 Hrnčiarska 795/61; 091 01 Stropkov sekr1zs@gmail.com
Základná škola, Stropkov, Konštantínova 1751/64 Konštantínova 1751/64; 091 01 Stropkov riaditelzs3sp@centrum.sk
Základná škola, Stropkov, Mlynská 697/7 Mlynská 697/7; 091 01 Stropkov sport@zsmlynstrop.edu.sk
Základná škola, Studienka Studienka 222; 908 75 Studienka skola@zsstudienka.edu.sk
Základná škola, Stuľany Stuľany 43; 086 45 Stuľany zs.stulany@centrum.sk
Základná škola, Stupava Školská 2; 900 31 Stupava zs@zsskolstu.edu.sk