Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Sobotište Sobotište 317; 906 05 Sobotište sobotiste@post.sk
Základná škola, Sobrance, Komenského 12 Komenského 12; 073 01 Sobrance zssobrance.komenskeho12@post.sk
Základná škola, Sobrance, Komenského 6 Komenského 6; 073 01 Sobrance 1zs@zskom6so.edu.sk
Základná škola, Sokoľ Kamenná 1; 044 31 Sokoľ zssokol1@gmail.com
Základná škola, Sokoľany Sokoľany 147; 044 56 Sokoľany zssokolany@szm.sk
Základná škola, Sokolce Hlavná 27; 946 17 Sokolce skola@zsmsokolce.edu.sk
Základná škola, Sokolovce Školská 19; 922 31 Sokolovce lackova.margita@gmail.com
Základná škola, Soľ Soľ 53; 094 35 Soľ riaditel@zssol.edu.sk
Základná škola, Solčany Hviezdoslavova 38; 956 17 Solčany zssolcany@gmail.com
Základná škola, Sološnica Sološnica 7; 906 37 Sološnica skola@zssolosnica.edu.sk
Základná škola, Somotor, Hlavná 41 Hlavná 41; 076 35 Somotor zckyadnq@stonline.sk
Základná škola, Somotor, Somotor 40 Somotor 40; 076 35 Somotor zssomotor@zssomotor.edu.sk
Základná škola, Šoporňa Komenského 133; 925 52 Šoporňa riaditelka@zssoporna.sk
Základná škola, Špačince Hlavná 626/2; 919 51 Špačince zsspacince@stonline.sk
Základná škola, Spišská Belá, Moskovská 20 Moskovská 20; 059 01 Spišská Belá skola@zsmosbela.edu.sk
Základná škola, Spišská Belá, Štefánikova 19 Štefánikova 19; 059 01 Spišská Belá sekretariat@zsstefsbela.edu.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Hutnícka 16 Hutnícka 16; 052 01 Spišská Nová Ves skola@zshutnsnv.edu.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Ing. O. Kožucha 11; 052 01 Spišská Nová Ves sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
Základná škola, Spišská Nová Ves, Komenského 2 Komenského 2; 052 01 Spišská Nová Ves skola@zskomensn.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Levočská 11 Levočská 11; 052 01 Spišská Nová Ves silvia.bartosova@zoznam.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Lipová 13 Lipová 13; 052 01 Spišská Nová Ves zslipova@pobox.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Nad Medzou 1 Nad Medzou 1; 052 01 Spišská Nová Ves zsnadmedzou@centrum.sk
Základná škola, Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého 2 Z. Nejedlého 2; 052 01 Spišská Nová Ves zsnejedleho.snv@gmail.com
Základná škola, Spišská Stará Ves Štúrova 231/123; 061 01 Spišská Stará Ves riaditelka231@gmail.com
Základná škola, Spišská Teplica Školská 311; 059 34 Spišská Teplica zsms.spteplica@gmail.com