Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Tešedíkovo Školská 974; 925 82 Tešedíkovo tesedikovo.zsvjm@gmail.com
Základná škola, Tisovec Francisciho 803; 980 61 Tisovec riaditel@zsfranti.edu.sk
Základná škola, Tlmače Školská 9; 935 21 Tlmače zstlmace@imilsoft.sk
Základná škola, Tomášikovo Hlavná 4; 925 04 Tomášikovo zstomasikovo@centrum.sk
Základná škola, Tomášov Školská 7; 900 44 Tomášov zstomasov@zstomasov.sk
Základná škola, Tomášovce Školská 30; 985 56 Tomášovce skola@tomasovce.sk
Základná škola, Tôň Školská 31; 946 15 Tôň obecton@internet.sk
Základná škola, Topoľčany, Gogoľova 2143/7 Gogoľova 2143/7; 955 01 Topoľčany zsmsgogolova@gmail.com
Základná škola, Topoľčany, J. Hollého 696/3 J. Hollého 696/3; 955 01 Topoľčany skola@zshollehoto.edu.sk
Základná škola, Topoľčany, Škultétyho 2326/11 Škultétyho 2326/11; 955 01 Topoľčany skola@zsskultetyho.sk
Základná škola, Topoľčany, Tribečská 1653/22 Tribečská 1653/22; 955 01 Topoľčany info@zstribecskato.edu.sk
Základná škola, Topoľčianky Litoměřická 32; 951 93 Topoľčianky barat.jozef@gmail.com
Základná škola, Topoľnica Hlavná 2; 925 92 Topoľnica zbergendiova@zstopolnica.edu.sk
Základná škola, Topoľníky Hlavná 115; 930 11 Topoľníky zstopolniky.riaditel@gmail.com
Základná škola, Topoľovka Topoľovka 1; 067 45 Topoľovka dusan.labanc@centrum.sk
Základná škola, Toporec Školská 7/6; 059 95 Toporec skola@zstoporec.edu.sk
Základná škola, Tornaľa, Mierová 45 Mierová 45; 982 01 Tornaľa kfmtnyat@gmail.com
Základná škola, Tornaľa, Škultétyho 11 Škultétyho 11; 982 01 Tornaľa skola@zstornala.edu.sk
Základná škola, Torysa Torysa 26; 082 76 Torysa skola@zstorysa.edu.sk
Základná škola, Tovarné Tovarné 173; 094 01 Tovarné bociantovarne@stonline.sk
Základná škola, Trakovice Trakovice 10; 919 33 Trakovice zstrakovice@gmail.com
Základná škola, Trávnica Trávnica 70; 941 46 Trávnica zstravnica@zstravnica.edu.sk
Základná škola, Trebatice Hlavná ulica 239/87; 922 10 Trebatice riamgzs@azet.sk
Základná škola, Trebeľovce Trebeľovce 21; 985 31 Trebeľovce zstrebelovce@azet.sk
Základná škola, Trebišov, I. Krasku 342/1 I. Krasku 342/1; 075 01 Trebišov skola@zskraskutv.edu.sk