Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Turňa nad Bodvou Školská ulica 301/16; 044 02 Turňa nad Bodvou 301.skola@stonline.sk
Základná škola, Turňa nad Bodvou-Torna Školská ulica 301/12; 044 02 Turňa nad Bodvou-Torna skola@zsmturna.edu.sk
Základná škola, Turzovka Bukovina 305; 023 54 Turzovka zsturzovka@gmail.com
Základná škola, Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves 64; 072 02 Tušická Nová Ves zjklaonw@stonline.sk
Základná škola, Tužina Tužina 327; 972 14 Tužina zstuzina@zoznam.sk
Základná škola, Tvarožná Tvarožná 104; 059 71 Tvarožná zstvarozna@pobox.sk
Základná škola, Tvrdošín Medvedzie 155; 027 44 Tvrdošín zs@zsmmts.edu.sk
Základná škola, Tvrdošovce Nová cesta 9; 941 10 Tvrdošovce riaditel@zatvrdosovce.edu.sk
Základná škola, Ubľa Ubľa 120; 067 73 Ubľa zsubla@post.sk
Základná škola, Úbrež Úbrež 141; 072 42 Úbrež skola@zsubrez.edu.sk
Základná škola, Udavské Udavské 80; 067 31 Udavské skola@zsudavske.edu.sk
Základná škola, Udiča Udiča 248; 018 01 Udiča zssms.udica@gmail.com
Základná škola, Údol Údol 55; 065 45 Údol zsmsudol@gmail.com
Základná škola, Uhorské Uhorské 244; 985 25 Uhorské riaditel@zsuhorske.edu.sk
Základná škola, Uhrovec SNP 5; 956 41 Uhrovec skola@zsuhrovec.edu.sk
Základná škola, Úľany nad Žitavou Hlavná 199; 941 03 Úľany nad Žitavou skola.ulany@post.sk
Základná škola, Ulič Ulič 137; 067 67 Ulič zsulic18@gmail.com
Základná škola, Unín Unín 420; 908 46 Unín zssmsunin@gmail.com
Základná škola, Urmince Urmince 298; 956 02 Urmince zsurmince@zoznam.sk
Základná škola, Utekáč Utekáč 821; 985 06 Utekáč zsutekac@centrum.sk
Základná škola, Uzovce Uzovce 160; 082 66 Uzovce zsuzovce@gmail.com
Základná škola, Uzovská Panica Uzovská Panica 127; 980 22 Uzovská Panica zsuzpanica@post.sk
Základná škola, Uzovské Pekľany Uzovské Pekľany 67; 082 62 Uzovské Pekľany zs.uzovskepeklany@centrum.sk
Základná škola, Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 20; 082 61 Uzovský Šalgov pporac@post.sk
Základná škola, Vaďovce Vaďovce 93; 916 13 Vaďovce zsvadovce@centrum.sk