Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Veľký Ďur Mochovská 4; 935 34 Veľký Ďur zsvdm4@gmail.com
Základná škola, Veľký Folkmar Veľký Folkmar 328; 055 51 Veľký Folkmar zsfolkmar@gmail.com
Základná škola, Veľký Grob Hlavná 382; 925 27 Veľký Grob vgrob@zsvgrob.edu.sk
Základná škola, Veľký Horeš Školská 348; 076 52 Veľký Horeš kovacs@zsvhores.edu.sk
Základná škola, Veľký Kamenec Hlavná 315; 076 36 Veľký Kamenec v.kamenec.skola@centrum.sk
Základná škola, Veľký Klíž Veľký Klíž 106; 958 45 Veľký Klíž zsvelkykliz@igmail.com
Základná škola, Veľký Krtíš, J.A.Komenského 4 J.A.Komenského 4; 990 01 Veľký Krtíš skola@skolakom.sk
Základná škola, Veľký Krtíš, Nám. A.H.Škultétyho 9 Nám. A.H.Škultétyho 9; 990 01 Veľký Krtíš zsskultetyho@zoznam.sk
Základná škola, Veľký Krtíš, Poľná 1 Poľná 1; 990 01 Veľký Krtíš zspolnavkrtis@gmail.com
Základná škola, Veľký Kýr Školská 7; 941 07 Veľký Kýr msvkyr@centrum.sk
Základná škola, Veľký Lapáš Veľký Lapáš 499; 951 04 Veľký Lapáš sevcikzsvl@gmail.com
Základná škola, Veľký Lipník Veľký Lipník 45; 065 33 Veľký Lipník skola@zsvlipnik.edu.sk
Základná škola, Veľký Meder, Bratislavská 622/38 Bratislavská 622/38; 932 01 Veľký Meder riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
Základná škola, Veľký Meder, Nám. Bélu Bartóka 497/20 Nám. Bélu Bartóka 497/20; 932 01 Veľký Meder riaditelka@zsvmeder.edu.sk
Základná škola, Veľký Šariš Školská 531/29; 082 21 Veľký Šariš riaditelka.zsvsaris@gmail.com
Základná škola, Veľký Slavkov Školská 240; 059 91 Veľký Slavkov zssmsvslavkov@centrum.sk
Základná škola, Veselé Veselé 92; 922 08 Veselé jana@zsvesele.edu.sk
Základná škola, Vígľaš Za zámkom 436; 962 02 Vígľaš zsviglas@gmail.com
Základná škola, Vikartovce Školská 138/6; 059 19 Vikartovce zakladnaskola.vikartovce@gmail.com
Základná škola, Vinica Školská 10; 991 28 Vinica jusztinim@gmail.com
Základná škola, Viničné Hlavná 292/82; 900 23 Viničné riaditel@zsvinicne.edu.sk
Základná škola, Vinné Vinné 514; 072 31 Vinné vinne@zsfuguvinne.edu.sk
Základná škola, Vinodol Školská 1; 951 06 Vinodol zs.vinodol@pobox.sk
Základná škola, Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 347; 925 55 Vinohrady nad Váhom zs.vinvah@tpx-net.sk
Základná škola, Vinosady Školská 49; 902 01 Vinosady zsvinosady@gmail.com