Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Vyšný Kubín Vyšnokubínska 135/35; 026 01 Vyšný Kubín skola@zsvkubin.edu.sk
Základná škola, Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov 44; 090 11 Vyšný Mirošov skola.vysnymirosov@post.sk
Základná škola, Vyšný Orlík Vyšný Orlík 84; 090 11 Vyšný Orlík obecvysnyorlik@stonline.sk
Základná škola, Vyšný Žipov Vyšný Žipov 220; 094 33 Vyšný Žipov zsvysnyzipov@centrum.sk
Základná škola, Vysoká nad Kysucou Ústredie 316; 023 55 Vysoká nad Kysucou skola@zsvyskys.edu.sk
Základná škola, Vysoká nad Uhom Vysoká nad Uhom 314; 072 14 Vysoká nad Uhom zsvysokanaduhom@post.sk
Základná škola, Vysoká pri Morave Hlavná 37; 900 66 Vysoká pri Morave zsvysokaprimorave@gmail.com
Základná škola, Vysoké Tatry, Dolný Smokovec 21 Dolný Smokovec 21; 059 81 Vysoké Tatry zsdsmokovec@gmail.com
Základná škola, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica 123 Tatranská Lomnica 123; 059 60 Vysoké Tatry zstatrlomnica@zoznam.sk
Základná škola, Vysoké Tatry, Vyšné Hágy 29 Vyšné Hágy 29; 059 84 Vysoké Tatry skola@zsvyshagy.edu.sk
Základná škola, Zábiedovo Zábiedovo 68; 028 01 Zábiedovo zszabiedovo@zszabiedovo.edu.sk
Základná škola, Žabokreky Žabokreky 54; 038 40 Žabokreky riaditel@zszabokreky.edu.sk
Základná škola, Žabokreky nad Nitrou Školská 219; 958 52 Žabokreky nad Nitrou skola@zszabokrekynn.edu.sk
Základná škola, Záhor Záhor 148; 072 53 Záhor ocu.zahor@lekosonline.sk
Základná škola, Záhorská Ves Hlavná 31; 900 65 Záhorská Ves zs.zahorskaves@stonline.sk
Základná škola, Záhradné Hlavná 90/46; 082 16 Záhradné fabian@zszahradne.edu.sk
Základná škola, Zákamenné Zákamenné 967; 029 56 Zákamenné skola-zakamenne@bb.telecom.sk
Základná škola, Zákopčie Zákopčie č. 957; 023 11 Zákopčie zszakopcie@centrum.sk
Základná škola, Žakovce Žakovce 70; 059 73 Žakovce zszakovce@gmail.com
Základná škola, Žalobín Žalobín 36; 094 03 Žalobín zszalobin@zoznam.sk
Základná škola, Zalužice Zalužice 450; 072 34 Zalužice zaluzice@atlas.sk
Základná škola, Zámutov Zámutov 531; 094 15 Zámutov zs-zamutov@stonline.sk
Základná škola, Záriečie Záriečie 136; 020 52 Záriečie zszariecie@centrum.sk
Základná škola, Žarnovica Fraňa Kráľa 838; 966 81 Žarnovica skola@zskralazc.edu.sk
Základná škola, Žaškov Žaškov 219; 027 21 Žaškov riaditel@zszaskov.sk