Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Žilina, V. Javorku 32 V. Javorku 32; 010 01 Žilina zsjavorku@zsjavza.edu.sk
Základná škola, Žirany Žirany 394; 951 74 Žirany zsmszirany@centrum.sk
Základná škola, Žitavany Šimkova 40; 951 97 Žitavany skola@zszitavany.edu.sk
Základná škola, Zlaté Zlaté 184; 086 01 Zlaté zszlate@centrum.sk
Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 25 Hlavná 25; 930 39 Zlaté Klasy skola@zszlateklasy.net
Základná škola, Zlaté Klasy, Školská 784/8 Školská 784/8; 930 39 Zlaté Klasy zsvjm.zklasy@atlas.sk
Základná škola, Zlaté Moravce, Mojmírova 2 Mojmírova 2; 953 01 Zlaté Moravce zsmojmirovazm@gmail.com
Základná škola, Zlaté Moravce, Pribinova 1 Pribinova 1; 953 01 Zlaté Moravce zspribinova@pribinka.sk
Základná škola, Zlaté Moravce, Robotnícka 25 Robotnícka 25; 953 01 Zlaté Moravce zsrobzm@gmail.com
Základná škola, Zlatná na Ostrove Komenského 555; 946 12 Zlatná na Ostrove koczanmor@gmail.com
Základná škola, Zlatníky Zlatníky 62; 956 37 Zlatníky obec@zlatniky.sk
Základná škola, Zliechov Zliechov 47; 018 32 Zliechov zszliechov@stonline.sk
Základná škola, Žlkovce Žlkovce 250; 920 42 Žlkovce zszlkovce@stonline.sk
Základná škola, Zohor Obchodná 7; 900 51 Zohor stefanovicoval@gmail.com
Základná škola, Zubák Zubák 192; 020 64 Zubák skolazubak@seznam.cz
Základná škola, Zuberec Andreja Bažíka 20; 027 32 Zuberec zs@zszuberec.sk
Základná škola, Zubné Zubné 41; 067 33 Zubné zszubne@zszubne.edu.sk
Základná škola, Zubrohlava Školská 238; 029 43 Zubrohlava skola@zszubrohlava.edu.sk
Základná škola, Župčany Župčany 171; 080 01 Župčany zssmszupcany@gmail.com
Základná škola, Župkov Župkov 18; 966 71 Župkov skola@zszupkov.edu.sk
Základná škola, Zvolen, Hrnčiarska 2119/1 Hrnčiarska 2119/1; 960 01 Zvolen skola@5zszv.edu.sk
Základná škola, Zvolen, J. Alexyho 1941/1 J. Alexyho 1941/1; 960 01 Zvolen skola@zsalexyhozv.sk
Základná škola, Zvolen, M. Rázusa 1672/3 M. Rázusa 1672/3; 960 01 Zvolen 6zs@centrum.sk
Základná škola, Zvolen, Námestie mládeže 587/17 Námestie mládeže 587/17; 960 01 Zvolen namestie.mladeze@gmail.com
Základná škola, Zvolen, Petra Jilemnického 1035/2 Petra Jilemnického 1035/2; 960 01 Zvolen spravca@3zs-zvolen.sk