Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Zatín Hlavná 11; 076 53 Zatín zszatin@zszatin.edu.sk
Základná škola, Závadka nad Hronom Hviezdoslavova 30; 976 67 Závadka nad Hronom skolazavadkanh@stonline.sk
Základná škola, Závadka, Závadka 195 Závadka 195; 053 33 Závadka zavadka.zs@gmail.com
Základná škola, Závadka, Závadka 73 Závadka 73; 066 01 Závadka zszavadka@centrum.sk
Základná škola, Zavar Športová 33; 919 26 Zavar karaskova@topcomp.sk
Základná škola, Závažná Poruba Hlavná 189; 032 02 Závažná Poruba zs@zavaznaporuba.sk
Základná škola, Závod Sokolská 81; 908 72 Závod zszavod@centrum.sk
Základná škola, Zázrivá Stred 122; 027 05 Zázrivá zszazriva@stonline.sk
Základná škola, Zbehy Zbehy 661; 951 42 Zbehy skola@zszbehy.edu.sk
Základná škola, Žbince Žbince 145; 072 16 Žbince zszbince145@gmail.com
Základná škola, Zborov Školská 478; 086 33 Zborov skolzborov@centrum.sk
Základná škola, Zborov nad Bystricou Zborov nad Bystricou 604; 023 03 Zborov nad Bystricou zszborov@post.sk
Základná škola, Zbrojníky Zbrojníky 177; 935 55 Zbrojníky zakladna.skola@zbrojniky.sk
Základná škola, Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé 44; 067 12 Zbudské Dlhé obec.zb.dlhe@hotmail.com
Základná škola, Ždaňa Jarmočná 96; 044 11 Ždaňa zszdana@centrum.sk
Základná škola, Ždiar Ždiar 255; 059 55 Ždiar zszdiar@pobox.sk
Základná škola, Žehňa Žehňa 22; 082 06 Žehňa zuza1972@gmail.com
Základná škola, Zeleneč Školská 4; 919 21 Zeleneč zs.zelenec@ttx-net.sk
Základná škola, Želiezovce Mierová 67; 937 01 Želiezovce meno@zszeliezovce.edu.sk
Základná škola, Želiezovce - Zselíz Komenského 1; 937 01 Želiezovce - Zselíz alap@mail.telekom.sk
Základná škola, Želmanovce Želmanovce 26; 086 44 Želmanovce zszelmanovce@zoznam.sk
Základná škola, Želovce Gottwaldova 81; 991 06 Želovce a.sedmakova@centrum.sk
Základná škola, Žemberovce Osloboditeľov 30; 935 02 Žemberovce riaditel@zszemberovce.edu.sk
Základná škola, Zemianska Olča Školská 757/10; 946 14 Zemianska Olča skola@zsskolzemolca.edu.sk
Základná škola, Zemianske Kostoľany J. A. Komenského 161/6; 972 43 Zemianske Kostoľany zszemkos@gmail.com