Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Zemianske Sady Zemianske Sady 162; 925 54 Zemianske Sady riaditel@zszemsady.edu.sk
Základná škola, Zemné Školská 846; 941 22 Zemné zs.slov@zemnet.sk
Základná škola, Zemné - Szímő Školská 845; 941 22 Zemné - Szímő zs.jedlik@gmail.com
Základná škola, Zemplínska Nová Ves Úpor 6; 076 16 Zemplínska Nová Ves zsznves1@gmail.com
Základná škola, Zemplínska Široká Zemplínska Široká 277; 072 13 Zemplínska Široká zszemplinskasiroka@minet.sk
Základná škola, Zemplínska Teplica Hlavná 209; 076 64 Zemplínska Teplica skola@zszteplica.edu.sk
Základná škola, Zemplínske Hámre Sninská 318/16; 067 77 Zemplínske Hámre zshamre@post.sk
Základná škola, Zemplínske Jastrabie Hlavná 28; 076 05 Zemplínske Jastrabie zsjastrabie@gmail.com
Základná škola, Žiar nad Hronom, Dr. Janského 2 Dr. Janského 2; 965 01 Žiar nad Hronom skolazh@gmail.com
Základná škola, Žiar nad Hronom, Jilemnického 2 Jilemnického 2; 965 01 Žiar nad Hronom skola@zsjilemnickehozh.sk
Základná škola, Žiar nad Hronom, Ul. M. R. Štefánika 17 Ul. M. R. Štefánika 17; 965 01 Žiar nad Hronom zsstefanikazh@centrum.sk
Základná škola, Žihárec Žihárec 2; 925 83 Žihárec zesvjmeg@stonline.sk
Základná škola, Žilina, Brodno 110 Brodno 110; 010 14 Žilina zsbrodno@gmail.com
Základná škola, Žilina, Do Stošky 8 Do Stošky 8; 010 04 Žilina banovaskola@gmail.com
Základná škola, Žilina, Dolná Trnovská 36 Dolná Trnovská 36; 010 01 Žilina riaditel.zstrnove@gmail.com
Základná škola, Žilina, Gaštanová 56 Gaštanová 56; 010 07 Žilina zsgastanovaza@gmail.com
Základná škola, Žilina, Jarná 20 Jarná 20; 010 01 Žilina zsjarna@gmail.com
Základná škola, Žilina, Karpatská 8063/11 Karpatská 8063/11; 010 08 Žilina karpatska@post.sk
Základná škola, Žilina, Lichardova 24 Lichardova 24; 010 01 Žilina zbrrhorn@zslichza.edu.sk
Základná škola, Žilina, Limbová 30 Limbová 30; 010 07 Žilina skola@zslimbovaza.edu.sk
Základná škola, Žilina, Martinská 20 Martinská 20; 010 08 Žilina zrs@zsmartinska.sk
Základná škola, Žilina, Námestie mladosti 1 Námestie mladosti 1; 010 15 Žilina zsmladosti.hajik@gmail.com
Základná škola, Žilina, Školská 49 Školská 49; 010 04 Žilina skola@map.sk
Základná škola, Žilina, Slov. dobrovoľníkov 122/7 Slov. dobrovoľníkov 122/7; 010 03 Žilina zsbudatin@gmail.com
Základná škola, Žilina, Ulica sv. Gorazda 1 Ulica sv. Gorazda 1; 010 08 Žilina riaditel@zsgorazda.sk