Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná umelecká škola, Pohronská Polhora Hlavná 1; 976 56 Pohronská Polhora
Základná umelecká škola, Poltár Železničná 6; 987 01 Poltár zuspt@zuspt.eu
Základná umelecká škola, Poprad, Letná ulica 3453/34 Letná ulica 3453/34; 058 01 Poprad spojenaskola@spojenaskolapp.sk
Základná umelecká škola, Poprad, Štefánikova ulica 99/72 Štefánikova ulica 99/72; 058 01 Poprad umeleckaskola@sinet.sk
Základná umelecká škola, Považská Bystrica, Jesenského 246/10 Jesenského 246/10; 017 01 Považská Bystrica zus-iwk@poazska-bystrica.sk
Základná umelecká škola, Považská Bystrica, M. R. Štefánika 2 M. R. Štefánika 2; 017 01 Považská Bystrica zus-mrs@povazska-bystrica.sk
Základná umelecká škola, Prešov, Baštová 23 Baštová 23; 080 01 Prešov zusmmoyzesa@mail.t-com.sk
Základná umelecká škola, Prešov, Októbrová 32 Októbrová 32; 080 01 Prešov zusvo@stonline.sk
Základná umelecká škola, Prešov, Prostějovská 36 Prostějovská 36; 080 01 Prešov zusjp.presov@stonline.sk
Základná umelecká škola, Prievidza Rastislavova 745/13; 971 01 Prievidza riaditel@zuslstanceka.sk
Základná umelecká škola, Púchov Poštová 809; 020 01 Púchov zuspuchov@gmail.com
Základná umelecká škola, Rajec 1. mája 412/1; 015 01 Rajec mzusrajec@gmail.com
Základná umelecká škola, Rakúsy Rakúsy 33; 059 76 Rakúsy zus.rakusy@szm.sk
Základná umelecká škola, Raslavice Toplianska 144; 086 41 Raslavice zusraslavice@mail.t-com.sk
Základná umelecká škola, Revúca Okružná 11; 050 01 Revúca zusrevuca@gmail.com
Základná umelecká škola, Rimavská Sobota Salvova 1; 979 01 Rimavská Sobota zusrs@rsnet.sk
Základná umelecká škola, Rožňava Akademika Hronca 3490/9B; 048 01 Rožňava zus.roznava@stonline.sk
Základná umelecká škola, Ružomberok Námestie A. Hlinku 14; 034 01 Ružomberok zusruzomberok@gmail.com
Základná umelecká škola, Sabinov Nám. slobody 29; 083 01 Sabinov zussabinov@zussabinov.sk
Základná umelecká škola, Šahy Nám. B. Bartóka 1; 936 01 Šahy zussahy@gmail.com
Základná umelecká škola, Šaľa Kukučínova 27; 927 01 Šaľa zus.sala@stonline.sk
Základná umelecká škola, Šamorín Parková 4; 931 01 Šamorín zussamorin@stonline.sk
Základná umelecká škola, Šaštín - Stráže Jána Hollého 654; 908 41 Šaštín - Stráže zus.sastinstraze@azet.sk
Základná umelecká škola, Sečovce Dargovských hrdinov 26; 078 01 Sečovce zussecovce@gmail.com
Základná umelecká škola, Sekule Sekule 119; 908 80 Sekule beatahrubosova@gmail.com