Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná umelecká škola, Senec Fándlyho 20; 903 01 Senec zus.senec@e-net.sk
Základná umelecká škola, Senica Vajanského 27/4; 905 01 Senica m.gal@zus-senica.sk
Základná umelecká škola, Sereď Ul. Komenského 1136/36; 926 01 Sereď zussered@azet.sk
Základná umelecká škola, Široké Široké 353; 082 37 Široké zus@siroke.sk
Základná umelecká škola, Skalica Kráľovská 16; 909 01 Skalica info@zus.skalica.sk
Základná umelecká škola, Sládkovičovo Školská 1087; 925 21 Sládkovičovo zssladkovicovo@atlas.sk
Základná umelecká škola, Sliač SNP 308/35; 962 31 Sliač zus.sliac@gmail.com
Základná umelecká škola, Slovenská Ľupča Školská 16; 976 13 Slovenská Ľupča
Základná umelecká škola, Smižany Námestie M. Pajdušáka 2; 053 11 Smižany zus.smizany@stonline.sk
Základná umelecká škola, Snina Študentská 1447; 069 01 Snina zussnina@stonline.sk
Základná umelecká škola, Sobrance Štefánikova 22; 073 01 Sobrance zus@lekosonline.sk
Základná umelecká škola, Spišská Belá Zimná 12; 059 01 Spišská Belá zus_sp.bela@stonline.sk
Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves J. Fabiniho 1; 052 01 Spišská Nová Ves skola@zus-snv.sk
Základná umelecká škola, Spišské Podhradie sídlisko Hrad 28; 053 04 Spišské Podhradie zussppodhradie@azet.sk
Základná umelecká škola, Spišský Hrhov SNP 363/13; 053 02 Spišský Hrhov spissky.hrhov@vmnet.sk
Základná umelecká škola, Stará Ľubovňa Okružná 9; 064 01 Stará Ľubovňa zussl@mail.t-com.sk
Základná umelecká škola, Stará Turá Slov.národ.povstania 293; 916 01 Stará Turá riaditelzusst@mail.t-com.sk
Základná umelecká škola, Stožok Stožok 47; 962 12 Stožok
Základná umelecká škola, Strážske Družstevná 509; 072 22 Strážske zusstrazske@gmail.com
Základná umelecká škola, Štrba Ul. Hlavná 143/40; 059 38 Štrba zusstrba@inmail.sk
Základná umelecká škola, Stropkov Športová 833/4; 091 01 Stropkov zakumes@centrum.sk
Základná umelecká škola, Stupava Cintorínska 2; 900 31 Stupava mvician@stonline.sk
Základná umelecká škola, Štúrovo Komenského 2; 943 01 Štúrovo info@zusfl.sk
Základná umelecká škola, Šurany Nám. hrdinov 10; 942 01 Šurany zussurany@mail.t-com.sk
Základná umelecká škola, Svätý Jur Kollárova 2; 900 21 Svätý Jur zussvatyjur@centrum.sk