Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Trnava, Kornela Mahra 11 Kornela Mahra 11; 917 08 Trnava info@zskm.trnava.sk
Základná škola, Trnava, Maxima Gorkého 21 Maxima Gorkého 21; 917 02 Trnava info@zsmg.trnava.sk
Základná škola, Trnava, Nám.Slov.uč.tovarišstva15 Nám.Slov.uč.tovarišstva15; 917 01 Trnava info@zssut.trnava.sk
Základná škola, Trnava, Spartakovská 5 Spartakovská 5; 917 01 Trnava skola@zsspartaktt.edu.sk
Základná škola, Trnava, Vančurova 38 Vančurova 38; 917 01 Trnava info@zsva.trnava.sk
Základná škola, Trnava-Modranka Ivana Krasku 29; 917 05 Trnava-Modranka info@zsik.trnava.sk
Základná škola, Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom 302; 925 71 Trnovec nad Váhom ztkladuf@zstrnovecnv.edu.sk
Základná škola, Tročany Tročany 63; 086 41 Tročany zstrocany@centrum.sk
Základná škola, Trstená Hviezdoslavova 822/8; 028 01 Trstená zstrstena@zstrstena.sk
Základná škola, Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove 128; 930 04 Trstená na Ostrove zs.trstena@zoznam.sk
Základná škola, Trstené pri Hornáde Školská 94; 044 11 Trstené pri Hornáde zstrstene@stonline.sk
Základná škola, Trstice Školská 647; 925 42 Trstice zsmad@trstice.sk
Základná škola, Trstín Trstín 457; 919 05 Trstín zstrstin@zstrstin.edu.sk
Základná škola, Tuchyňa Tuchyňa 105; 018 55 Tuchyňa zstuchyna@zoznam.sk
Základná škola, Tuhrina Tuhrina 4; 082 07 Tuhrina varga.g@stonline.sk
Základná škola, Tulčík Tulčík 116; 082 13 Tulčík zstulcik@zoznam.sk
Základná škola, Turany Komenského 10; 038 53 Turany zsturany@centrum.sk
Základná škola, Turany nad Ondavou Turany nad Ondavou 90; 090 33 Turany nad Ondavou skola@zsturanyond.edu.sk
Základná škola, Turčianska Štiavnička Ul. čsl.armády 290/18; 038 51 Turčianska Štiavnička riaditel@zstustiavnicka.edu.sk
Základná škola, Turčianske Kľačany Turčianske Kľačany 326; 038 61 Turčianske Kľačany skola@zsturklacany.edu.sk
Základná škola, Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/28 Horné Rakovce 1400/28; 039 01 Turčianske Teplice alena.jellusova@post.sk
Základná škola, Turčianske Teplice, Školská 447/2 Školská 447/2; 039 01 Turčianske Teplice tajomnicka@zoznam.sk
Základná škola, Turčianske Teplice, Žarnovická 1078/13 Žarnovická 1078/13; 039 01 Turčianske Teplice zs_diviaky@post.sk
Základná škola, Tureň Tureň 200; 903 01 Tureň zsturen@gmail.com
Základná škola, Turie Školská 394; 013 12 Turie zsturie@zsturie.edu.sk