Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Trebišov, Komenského 1962/8 Komenského 1962/8; 075 01 Trebišov skola@zskomtv.edu.sk
Základná škola, Trebišov, M. R. Štefánika 910/51 M. R. Štefánika 910/51; 075 01 Trebišov riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Základná škola, Trebišov, Pribinova 34 Pribinova 34; 075 01 Trebišov skola@zspribinovatv.edu.sk
Základná škola, Trenč Trenč 98; 985 32 Trenč zstrenc@gmail.com
Základná škola, Trenčianska Teplá J. Braneckého 130/15; 914 01 Trenčianska Teplá zs.trencianskatepla@stonline.sk
Základná škola, Trenčianska Turná Trenčianska Turná 30; 913 21 Trenčianska Turná skola@zstrencturna.edu.sk
Základná škola, Trenčianske Bohuslavice Trenč. Bohuslavice 255; 913 07 Trenčianske Bohuslavice zstbohuslavice@gmail.com
Základná škola, Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jastrabie 115; 913 22 Trenčianske Jastrabie riaditelka@zstjastrabie.edu.sk
Základná škola, Trenčianske Stankovce Trenčianske Stankovce 405; 913 11 Trenčianske Stankovce zstrenstan@centrum.sk
Základná škola, Trenčianske Teplice SNP 6; 914 51 Trenčianske Teplice skola@ttzs.sk
Základná škola, Trenčín, Bezručova 66 Bezručova 66; 911 01 Trenčín sestka@zsbezrucatn.edu.sk
Základná škola, Trenčín, Dlhé Hony 1 Dlhé Hony 1; 911 01 Trenčín zs.dlhehony@stonline.sk
Základná škola, Trenčín, Hodžova 37 Hodžova 37; 911 01 Trenčín skola@sedmicka.eu
Základná škola, Trenčín, Kubranská 80 Kubranská 80; 911 01 Trenčín zs_kubra@zskubranskatn.edu.sk
Základná škola, Trenčín, Na dolinách 27 Na dolinách 27; 911 05 Trenčín riaditel@zsdoltn.edu.sk
Základná škola, Trenčín, Novomeského 11 Novomeského 11; 911 08 Trenčín novomeskeho@9zstn.sk
Základná škola, Trenčín, Potočná 86 Potočná 86; 911 01 Trenčín skola@zspotocnatn.edu.sk
Základná škola, Trenčín, Veľkomoravská 12 Veľkomoravská 12; 911 05 Trenčín zsvelkotn@zs4.sk
Základná škola, Trenčín, Východná 9 Východná 9; 911 08 Trenčín skola@zsvychodnatn.edu.sk
Základná škola, Trhová Hradská Školská 492; 930 13 Trhová Hradská trhovahradska.zs@gmail.com
Základná škola, Trhovište Trhovište 50; 072 04 Trhovište skola@zstrhoviste.edu.sk
Základná škola, Trnavá Hora Školská 324/8; 966 11 Trnavá Hora zstrnavahora@centrum.sk
Základná škola, Trnava, Andreja Kubinu 34 Andreja Kubinu 34; 917 01 Trnava zskubinu@pobox.sk
Základná škola, Trnava, Atómová 1 Atómová 1; 917 01 Trnava zs.3@stonline.sk
Základná škola, Trnava, Jána Bottu 27 Jána Bottu 27; 917 01 Trnava skola@zsbott.edu.sk