Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Základná škola, Perín - Chym Perín 145; 044 74 Perín - Chym zsperin@centrum.sk
Základná škola, Pernek Pernek 285; 900 53 Pernek shricova@post.sk
Základná škola, Petrová Petrová 7; 086 02 Petrová zaklasng@zspetrova.edu.sk
Základná škola, Petrova Ves Petrova Ves 90; 908 44 Petrova Ves lenasteflikova@centrum.sk
Základná škola, Petrovany Petrovany 274; 082 53 Petrovany skola@zspetrovany.edu.sk
Základná škola, Petrovce Petrovce 114; 094 31 Petrovce zspetrovce114@gmail.com
Základná škola, Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom 100; 071 01 Petrovce nad Laborcom zspetrovce@gmail.com
Základná škola, Petrovice Ústredie 72; 013 53 Petrovice skola@zspetrovice.edu.sk
Základná škola, Pezinok, Fándlyho 11 Fándlyho 11; 902 01 Pezinok zsfandlyhopk@zsfandlyhopk.sk
Základná škola, Pezinok, Kupeckého 74 Kupeckého 74; 902 01 Pezinok zskupeckeho@centrum.sk
Základná škola, Pezinok, Na bielenisku 2 Na bielenisku 2; 902 01 Pezinok zsnabielenisku@gmail.com
Základná škola, Pezinok, Orešie 3 Orešie 3; 902 03 Pezinok zsgrinava@gmail.com
Základná škola, Piešťany, Brezová 19 Brezová 19; 921 01 Piešťany zsbrezapy@gmail.com
Základná škola, Piešťany, E. F. Scherrera 40 E. F. Scherrera 40; 921 01 Piešťany riaditelka@9zspn.sk
Základná škola, Piešťany, Holubyho 15 Holubyho 15; 921 01 Piešťany zsholubyho@misnet.sk
Základná škola, Piešťany, Mojmírova 98 Mojmírova 98; 921 01 Piešťany skola@zsmojmirovapy.edu.sk
Základná škola, Piešťany, Vajanského 35 Vajanského 35; 921 01 Piešťany skola@zsmrspy.edu.sk
Základná škola, Plášťovce Plášťovce 634; 935 82 Plášťovce zakladnaskola@plastovce.sk
Základná škola, Plavé Vozokany Plavé Vozokany 114; 935 69 Plavé Vozokany zs.pvozokany@gmail.com
Základná škola, Plaveč Školská 93; 065 44 Plaveč zsplavec@centrum.sk
Základná škola, Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie 195; 906 36 Plavecké Podhradie zsplavpodhradie@pobox.sk
Základná škola, Plavecký Mikuláš Plavecký Mikuláš 297; 906 35 Plavecký Mikuláš zsplaveckymikulas@gmail.com
Základná škola, Plavecký Peter Plavecký Peter 89; 906 35 Plavecký Peter zsplaveckypeter@szm.sk
Základná škola, Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok 351; 900 68 Plavecký Štvrtok skola@zsplavstvrtok.edu.sk
Základná škola, Plavnica Plavnica 244; 065 45 Plavnica zsplavnica@gmail.com