Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Košice-Luník IX Ľ. Podjavorinskej 1; 040 11 Košice-Luník IX zs@zspodjavorke.edu.sk
Centrum voľného času, Košice-Nad jazerom, Bukovecká 17 Bukovecká 17; 040 12 Košice-Nad jazerom zsbukke@centrum.sk
Centrum voľného času, Košice-Nad jazerom, Družicová 4 Družicová 4; 040 12 Košice-Nad jazerom
Centrum voľného času, Košice-Sever, Hroncova 23 Hroncova 23; 040 01 Košice-Sever
Centrum voľného času, Košice-Sever, Polianska 1 Polianska 1; 040 01 Košice-Sever zspolianska@gmail.com
Centrum voľného času, Košice-Sever, Tomášikova 31 Tomášikova 31; 040 01 Košice-Sever zstomke31@gmail.com
Centrum voľného času, Košice-Staré Mesto, Masarykova 19/A Masarykova 19/A; 040 01 Košice-Staré Mesto zsmasarykova@zoznam.sk
Centrum voľného času, Košice-Staré Mesto, Strojárska 3 Strojárska 3; 040 01 Košice-Staré Mesto cvcke@mail.t-com.sk
Centrum voľného času, Košice-Západ, Kežmarská 28 Kežmarská 28; 040 11 Košice-Západ
Centrum voľného času, Košice-Západ, Orgovánová 5 Orgovánová 5; 040 11 Košice-Západ cvc@cvckosice.sk
Centrum voľného času, Košice-Západ, Považská 12 Považská 12; 040 11 Košice-Západ
Centrum voľného času, Košice-Západ, Ulica slobody 1 Ulica slobody 1; 040 11 Košice-Západ riaditelka@zsslobody.eu
Centrum voľného času, Kotešová Kotešová 378; 013 61 Kotešová
Centrum voľného času, Kračúnovce Kračúnovce 277; 087 01 Kračúnovce zskracunovce@centrum.sk
Centrum voľného času, Kráľovský Chlmec Kazinczyho 550/5; 077 01 Kráľovský Chlmec cvc.krchlmec@inmail.sk
Centrum voľného času, Krásna Lúka Krásna Lúka 142; 082 73 Krásna Lúka riaditel@zskluka.edu.sk
Centrum voľného času, Krásno nad Kysucou, Krásno nad Kysucou 1642 Krásno nad Kysucou 1642; 023 02 Krásno nad Kysucou zssdkrasno@stonline.sk
Centrum voľného času, Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343 Mládežnícka 1343; 023 02 Krásno nad Kysucou zskraskys@gmail.com
Centrum voľného času, Kravany Kravany 241; 059 18 Kravany
Centrum voľného času, Kremnica Angyalova ulica 401/26; 967 01 Kremnica pentrucv@mail.t-com.sk
Centrum voľného času, Krivany Nachajky 1/28; 082 71 Krivany skola@zskrivany.edu.sk
Centrum voľného času, Krížová Ves Krížová Ves 43; 059 01 Krížová Ves
Centrum voľného času, Krompachy SNP 39; 053 42 Krompachy lovasovaviera@gmail.com
Centrum voľného času, Krupina M. R. Štefánika 755/33; 963 01 Krupina domcekcvc@stonline.sk
Centrum voľného času, Kružlová Kružlová 103; 090 02 Kružlová zskruzlova@gmail.com