Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Nesluša Nesluša č. 837; 023 41 Nesluša
Centrum voľného času, Nesvady Novozámocká 21; 946 51 Nesvady cvcnesvady@zoznam.sk
Centrum voľného času, Nitra, Andreja Šulgana 1 Andreja Šulgana 1; 949 01 Nitra zspribinu@gmail.com
Centrum voľného času, Nitra, Červeňová 42 Červeňová 42; 949 01 Nitra
Centrum voľného času, Nitra, Škultétyho 1 Škultétyho 1; 949 11 Nitra
Centrum voľného času, Nitra, Štefánikova trieda 63 Štefánikova trieda 63; 949 01 Nitra cvcdomino@zoznam.sk
Centrum voľného času, Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec 155; 094 21 Nižný Hrabovec akoval019@gmail.com
Centrum voľného času, Nižný Slavkov Nižný Slavkov 72; 082 75 Nižný Slavkov katarina142@gmail.com
Centrum voľného času, Nová Baňa, Bernolákova 30 Bernolákova 30; 968 01 Nová Baňa cvcnovabana@szm.sk
Centrum voľného času, Nová Baňa, Školská 6 Školská 6; 968 01 Nová Baňa jpovazana@zoznam.sk
Centrum voľného času, Nová Bystrica Nová Bystrica 686; 023 05 Nová Bystrica zsmsnb@stonline.sk
Centrum voľného času, Nová Dubnica P. O. Hviezdoslava 13/4; 018 51 Nová Dubnica cvcdubinka@gmail.com
Centrum voľného času, Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493; 065 11 Nová Ľubovňa skola@zsnovlub.edu.sk
Centrum voľného času, Nováky J. C. Hronského 356/2; 972 71 Nováky cvcnovaky@post.sk
Centrum voľného času, Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1374 Odborárska 1374; 915 01 Nové Mesto nad Váhom zsodborarska@stonline.sk
Centrum voľného času, Nové Mesto nad Váhom, Štúrova 590 Štúrova 590; 915 01 Nové Mesto nad Váhom cvc@cvcnovemesto.sk
Centrum voľného času, Nové Zámky Jánošíkova 1; 940 78 Nové Zámky cvcpyramida@centrum.sk
Centrum voľného času, Ochodnica Ochodnica 121; 023 35 Ochodnica cvc.ochodnica@gmail.com
Centrum voľného času, Očová ČSA 109/91; 962 23 Očová
Centrum voľného času, Okrúhle Okrúhle 3; 090 42 Okrúhle
Centrum voľného času, Olešná Olešná 464; 023 52 Olešná zsmsolesna@centrum.sk
Centrum voľného času, Oľšov Oľšov 23; 082 76 Oľšov zsolsov@centrum.sk
Centrum voľného času, Paňa Paňa 132; 951 05 Paňa
Centrum voľného času, Partizánske Gen. Svobodu 906/53; 958 01 Partizánske cvc@cvcpart.edu.sk
Centrum voľného času, Pečovská Nová Ves Školská 459/12; 082 56 Pečovská Nová Ves zsms.pecovska@centrum.sk