Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Pezinok Mladoboleslavská 3; 902 01 Pezinok epicentrumpezinok@gmail.com
Centrum voľného času, Piešťany, E. F. Scherrera 40 E. F. Scherrera 40; 921 01 Piešťany riaditelka@9zspn.sk
Centrum voľného času, Piešťany, Teplická 83 Teplická 83; 921 01 Piešťany cvc.piestany@gmail.com
Centrum voľného času, Plavnica Plavnica 244; 065 45 Plavnica zsplavnica@gmail.com
Centrum voľného času, Podolínec Školská 2; 065 03 Podolínec zspodolinec@stonline.sk
Centrum voľného času, Poloma Poloma 85; 082 73 Poloma zspoloma@centrum.sk
Centrum voľného času, Poltár Slobody 2; 987 01 Poltár zsslobpt@gmail.com
Centrum voľného času, Poprad, Partizánska 2 Partizánska 2; 058 01 Poprad
Centrum voľného času, Poprad, Ulica mládeže 2688/13 Ulica mládeže 2688/13; 058 01 Poprad cvcpoprad@sinet.sk
Centrum voľného času, Považská Bystrica Lánska 2575/92; 017 01 Považská Bystrica cvcpb@cvcpb.edu.sk
Centrum voľného času, Prakovce Prakovce 307; 055 62 Prakovce zsprakovce@gmail.com
Centrum voľného času, Prešov, Lesnícka 1 Lesnícka 1; 080 05 Prešov
Centrum voľného času, Prešov, Májové námestie 1 Májové námestie 1; 080 01 Prešov majovka@zsmajovenampo.edu.sk
Centrum voľného času, Prešov, Mirka Nešpora 2 Mirka Nešpora 2; 080 01 Prešov nespora2@gmail.com
Centrum voľného času, Prešov, Mukačevská 1 Mukačevská 1; 080 01 Prešov
Centrum voľného času, Prešov, Októbrová 30 Októbrová 30; 080 01 Prešov abc@abccentrum.sk
Centrum voľného času, Prešov, Prostějovská 38 Prostějovská 38; 080 01 Prešov
Centrum voľného času, Prešov, Sibírska 42 Sibírska 42; 080 01 Prešov
Centrum voľného času, Prešov, Šrobárova 20 Šrobárova 20; 080 01 Prešov
Centrum voľného času, Prešov, Važecká 11 Važecká 11; 080 05 Prešov
Centrum voľného času, Prievidza K. Novackého 14; 971 01 Prievidza cvcprievidza@gmail.com
Centrum voľného času, Pruské Školská 369; 018 52 Pruské zspruske@zspruske.sk
Centrum voľného času, Púchov, Gorazdova 1174/2 Gorazdova 1174/2; 020 01 Púchov skola@zsgorazdpv.edu.sk
Centrum voľného času, Púchov, Ul. športovcov 904 Ul. športovcov 904; 020 01 Púchov cvc.vcielka@post.sk
Centrum voľného času, Rabča Hlavná 426; 029 44 Rabča