Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Skalica Mallého 2; 919 01 Skalica
Centrum voľného času, Skalité Skalité 598; 023 14 Skalité editabrisudovassu@gmail.com
Centrum voľného času, Sládkovičovo, Školská 1087 Školská 1087; 925 21 Sládkovičovo zssladkovicovo@atlas.sk
Centrum voľného času, Sládkovičovo, Školská 212 Školská 212; 925 21 Sládkovičovo
Centrum voľného času, Slovenská Ľupča Školská 14; 976 13 Slovenská Ľupča zsslovlupca@gmail.com
Centrum voľného času, Smižany Komenského ul. 3; 053 11 Smižany smizany-zs@mail.t-com.sk
Centrum voľného času, Snina Kukučínova 2544/7; 069 01 Snina cvcsnina@centrum.sk
Centrum voľného času, Sobrance Nám. slobody 1; 073 01 Sobrance cvcso@centrum.sk
Centrum voľného času, Spišská Belá Zimná 47; 059 01 Spišská Belá cvc@spisskabela.sk
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 6 Hviezdoslavova 6; 052 01 Spišská Nová Ves skola@tasnv.sk
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11 Ing. O. Kožucha 11; 052 01 Spišská Nová Ves sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Javorová 16 Javorová 16; 052 01 Spišská Nová Ves skola@gjavsnv.edu.sk
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Komenského 2 Komenského 2; 052 01 Spišská Nová Ves
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Levočská 14 Levočská 14; 052 01 Spišská Nová Ves skola@cvcsnv.edu.sk
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Lipová 13 Lipová 13; 052 70 Spišská Nová Ves
Centrum voľného času, Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého 2 Z. Nejedlého 2; 052 70 Spišská Nová Ves
Centrum voľného času, Spišská Stará Ves Štúrova 231/129; 061 01 Spišská Stará Ves cvcspstves@pobox.sk
Centrum voľného času, Spišské Podhradie Školská 10; 053 04 Spišské Podhradie cvcsh@cvcsh.sk
Centrum voľného času, Spišské Vlachy Komenského 6; 053 61 Spišské Vlachy
Centrum voľného času, Spišský Hrhov Komenského 2; 053 02 Spišský Hrhov skola@zsshrhov.edu.sk
Centrum voľného času, Spišský Štvrtok Školská 255/6; 053 14 Spišský Štvrtok riaditel@zsspistv.edu.sk
Centrum voľného času, Stará Bystrica Ústredie 547; 023 04 Stará Bystrica cvcstarabystrica@stonline.sk
Centrum voľného času, Stará Ľubovňa Farbiarska 35; 064 01 Stará Ľubovňa cvc@cvc.sk
Centrum voľného času, Stará Turá Gen. M. R. Štefánika 360; 916 01 Stará Turá cvcstaratura@gmail.com
Centrum voľného času, Staškov Ul. J. Kronera 588; 023 53 Staškov cvcstaskov@gmail.com