Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Štiavnické Bane Štiavnické Bane 128; 969 81 Štiavnické Bane
Centrum voľného času, Stožok Stožok 190; 962 12 Stožok
Centrum voľného času, Stráňavy Športovcov 342; 013 25 Stráňavy zs@stranavy.sk
Centrum voľného času, Strážske Družstevná 509; 072 22 Strážske cvc@cvcstrazske.edu.sk
Centrum voľného času, Strečno Mládeže 289; 013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com
Centrum voľného času, Stropkov, Hrnčiarska 795/61 Hrnčiarska 795/61; 091 01 Stropkov sekr1zs@gmail.com
Centrum voľného času, Stropkov, Konštantínova 1751/64 Konštantínova 1751/64; 091 01 Stropkov riaditelzs3sp@centrum.sk
Centrum voľného času, Stropkov, Konštantínova 5 Konštantínova 5; 091 01 Stropkov zoopark@post.sk
Centrum voľného času, Stropkov, Mlynská 697/7 Mlynská 697/7; 091 01 Stropkov sszcmlynstrop@centrum.sk
Centrum voľného času, Štúrovo Rákocziho 82; 943 01 Štúrovo info@sturovo.sk
Centrum voľného času, Šurany Na vŕšku 24; 942 01 Šurany cvcsurany@gmail.com
Centrum voľného času, Svidník Soviet. hrdinov 354/38; 089 01 Svidník cvcsvidnik@gmail.com
Centrum voľného času, Svit Mierová 134; 059 21 Svit centrum@cvcsvit.edu.sk
Centrum voľného času, Telgárt Telgárt 68; 976 73 Telgárt zs.telgart@centrum.sk
Centrum voľného času, Teplička nad Váhom Školská ulica 1007/16; 013 01 Teplička nad Váhom cvcteplicka@azet.sk
Centrum voľného času, Topoľčany, Gagarinova 2490/13 Gagarinova 2490/13; 955 01 Topoľčany cvc.topolcany@gmail.com
Centrum voľného času, Topoľčany, Gogoľova 2143/7 Gogoľova 2143/7; 955 01 Topoľčany zsgogolova@gmail.com
Centrum voľného času, Topoľčany, J. Hollého 696/3 J. Hollého 696/3; 955 01 Topoľčany
Centrum voľného času, Topoľčany, Škultétyho 2326/11 Škultétyho 2326/11; 955 01 Topoľčany skola@zsskultetyho.sk
Centrum voľného času, Topoľčany, Tribečská 1653/22 Tribečská 1653/22; 955 01 Topoľčany info@zstribecskato.edu.sk
Centrum voľného času, Toporec Školská 7/6; 059 95 Toporec
Centrum voľného času, Tornaľa Mierová 83; 982 01 Tornaľa cvctornala@centrum.sk
Centrum voľného času, Torysa Torysa 26; 082 76 Torysa skola@zstorysa.edu.sk
Centrum voľného času, Trebišov, Komenského 32 Komenského 32; 075 01 Trebišov
Centrum voľného času, Trebišov, Ul. T.G. Masaryka 2229 Ul. T.G. Masaryka 2229; 075 01 Trebišov cvctrebisov@zoznam.sk