Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Centrum voľného času, Trenčianske Teplice SNP 6; 914 51 Trenčianske Teplice simun.j@ttzs.sk
Centrum voľného času, Trenčín Východná 9; 911 08 Trenčín cvctn@cvctn.sk
Centrum voľného času, Trnava, Beethovenova 27 Beethovenova 27; 917 08 Trnava uhrikova.tatiana@zoznam.sk
Centrum voľného času, Trnava, Čajkovského 50 Čajkovského 50; 917 08 Trnava
Centrum voľného času, Trnava, Strelecká 1 Strelecká 1; 917 01 Trnava info@cvc.trnava.sk
Centrum voľného času, Trstená Nám. M.R.Štefánika 438/27; 028 01 Trstená cvc1trstena@pobox.sk
Centrum voľného času, Turčianske Teplice Školská 2; 039 01 Turčianske Teplice cvc.tteplice@centrum.sk
Centrum voľného času, Turzovka R. Jašíka 179; 023 54 Turzovka m.rejdova@cvcturzovka.sk
Centrum voľného času, Tvrdošín Medvedzie 155; 027 44 Tvrdošín ceveckotvrdosin@gmail.com
Centrum voľného času, Udavské Udavské 80; 067 31 Udavské
Centrum voľného času, Valaská Belá Valaská Belá 242; 972 28 Valaská Belá zsvalbel@gmail.com
Centrum voľného času, Veľká Lomnica Školská 267; 059 52 Veľká Lomnica skola@zsvlomnica.edu.sk
Centrum voľného času, Veľké Kapušany Komenského 1249/36; 079 01 Veľké Kapušany cvc@cvcvkapusany.edu.sk
Centrum voľného času, Veľké Rovné, Ivor 1422 Ivor 1422; 013 62 Veľké Rovné skola@zsivor.sk
Centrum voľného času, Veľké Rovné, Veľké Rovné 302 Veľké Rovné 302; 013 62 Veľké Rovné zsustredie@gmail.com
Centrum voľného času, Veľké Zálužie Hlavná 788; 951 35 Veľké Zálužie esladeckova@velkezaluzie.sk
Centrum voľného času, Veľký Krtíš P. O. Hviezdoslava 51; 990 01 Veľký Krtíš riaditel@cvcvkrtis.edu.sk
Centrum voľného času, Veľký Meder Železničná 7; 932 01 Veľký Meder cvcvmeder@cvcvmeder.edu.sk
Centrum voľného času, Vígľaš Vígľaš 436; 962 02 Vígľaš
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, Bernolákova ulica 1061 Bernolákova ulica 1061; 093 16 Vranov nad Topľou zsberolakova@gmail.com
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, Juh 1054 Juh 1054; 093 16 Vranov nad Topľou skola@zsjuhvv.edu.sk
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, Kukučínova ulica 106 Kukučínova ulica 106; 093 16 Vranov nad Topľou skola@kukucinka.eu
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 870 M. R. Štefánika 870; 093 01 Vranov nad Topľou cvc@cvcvranov.edu.sk
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, Nám. Jána Pavla II. 827 Nám. Jána Pavla II. 827; 093 16 Vranov nad Topľou
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou, Sídlisko II. 1336 Sídlisko II. 1336; 093 16 Vranov nad Topľou zssidlisko2vt@gmail.com