Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Jonáša - colná J. Jonáša 1; 841 07 Bratislava posta.5267@financnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Letisko - hraničná Letisko M. R. Štefánika; 820 01 Bratislava - Ružinov posta.5242@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Miletičova - daňová Miletičova 42; 824 59 Bratislava - Ružinov posta.5274@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Pošta - hraničná Tomášiková 54; 832 70 Bratislava - Nové Mesto posta.5251@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Prístav - colná Horárska 12; 821 09 Bratislava - Ružinov posta.5264@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Senec- colná Dialničná 2; 903 01 Senec posta.5262@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Pobočka colného úradu Bratislava Staviteľská- colná Staviteľská 7; 831 04 Bratislava - Rača posta.5268@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Stanica colného úradu Bratislava - centrála Viedenská cesta 85; 824 59 Bratislava posta.5284@colnasprava.sk
Colný úrad Bratislava - Stanica colného úradu Malacky Záhorácka 5249/1; 901 01 Malacky posta.5286@colnasprava.sk
Colný úrad Košice Jiskrova 5; 040 02 Košice - Staré Mesto info.cuke@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Košice - daňová Komenského 39/A; 040 01 Košice cu5652@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Košice - Haniska - colná Areál prekladisko Haniska; 044 57 Haniska cu5653@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Košice Letisko - hraničná Letisko Košice č. 982; 041 75 Košice - Barca cu5641@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Košice Pošta - hraničná Thurzova 3; 040 02 Košice - Staré Mesto cu5651@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Rožňava - colná Štítnická 23; 048 01 Rožňava cu5665@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Rožňava - daňová Zeleného stromu 1822/10; 048 17 Rožňava cu5665@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves - colná a daňová Odborárov 10; 052 01 Spišská Nová Ves cu5671@colnasprava.sk
Colný úrad Košice - stanica CÚ Košice - centrála Komenského 39/A; 040 01 Košice cu5691@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce Plynárenská 4; 071 01 Michalovce info.cumi@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - Odd. špeciálnych technológií Hraničný priechod Vyšné Nemecké; 072 51 Hraničný priechod Maťovce vysne_nemecke.5319_ost@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Čierna nad Tisou - železničný colný hraničný prechod Železničná 212; 076 43 Čierna nad Tisou zeleznica.pcu5311@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Dobrá- terminál kombinovanej dopravy colná a daňová Železničná 212; 076 43 Čierna nad Tisou dobra.pcu5362@colnasprava.sk, dobra.53_dpcu5362@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Maťovce - železničný colný hraničný široký rozchod Maťovce ŽSR; 079 01 Veľké Kapušany matovce.pcu5314@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Michalovce - colná a daňová Plynárenská 4; 071 01 Michalovce cp5361@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Trebišov - daňová M. R. Štefánika 2393/92; 075 01 Trebišov cp5364@colnasprava.sk