Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Krupina Kuzmányho 2191/4; 963 01 Krupina dubb-kr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Revúca Jilemnického 92/36; 050 62 Revúca dubb-re.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Tornaľa Škultétyho 12; 982 01 Tornaľa du.tl@bb.drsr.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Brezno Laskomerského 14; 977 01 Brezno dubb-br.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Lučenec Novohradská 3035/9; 984 01 Lučenec dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Rimavská Sobota Francisciho 9; 979 01 Rimavská Sobota dubb-rs.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Veľký Krtíš SNP 2/A; 990 22 Veľký Krtíš dubb-vk.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Žiar nad Hronom Ul. SNP 132; 965 01 Žiar nad Hronom dubb-zh.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - pobočka Zvolen J. Kozačeka 2180/38; 960 99 Zvolen dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava Ševčenkova 32; 852 05 Bratislava - Petržalka duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - klientska zóna Račianska 153A Račianska 153/A; 836 09 Bratislava - Rača duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - klientska zóna Radlinského 37 Radlinského 37; 817 73 Bratislava - Staré Mesto duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - klientska zóna V.Clementisa 10 Dr. V. Clementisa 10; 820 09 Bratislava - Ružinov duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - pobočka Malacky Záhorácka 5249/17; 901 01 Malacky duba-ma.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - pobočka Pezinok Moyzesova 2; 902 01 Pezinok duba-pe.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava - pobočka Senec Mierové nám. 17; 903 01 Senec duba-se.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice Rozvojová 2; 041 90 Košice - Sever duke-ke.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Gelnica Slovenská 52; 056 01 Gelnica duke-ge.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Kráľovský Chlmec Mierová 2; 077 01 Kráľovský Chlmec duke-ch.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Moldava nad Bodvou Hlavná 112; 045 23 Moldava nad Bodvou duke-mo.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Sobrance Švermova 16; 073 01 Sobrance duke-so.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - kontaktné miesto Veľké Kapušany P. O. Hviezdoslava 75; 079 01 Veľké Kapušany duke-ka.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - pobočka Michalovce Alexandra Markuša 1; 071 01 Michalovce duke-mi.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - pobočka Rožňava Ul. Zeleného stromu 1822/10; 048 17 Rožňava duke-rv.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice - pobočka Spišská Nová Ves Školská 24; 052 73 Spišská Nová Ves duke-sn.kontakt@financnasprava.sk