Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Daňový úrad Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš Hollého 3; 031 80 Liptovský Mikuláš duza-lm.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina - pobočka Martin Jesenského 23; 036 32 Martin duza-mt.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina - pobočka Námestovo Ružová 535/1; 029 01 Námestovo duza-na.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina - pobočka Ružomberok Nám. A. Hlinku 54; 034 01 Ružomberok duza-ru.kontakt@financnasprava.sk
Data Centrum Cintorínska 5; 814 88 Bratislava - Staré Mesto cpu@datacentrum.sk
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 4; 974 01 Banská Bystrica dfn@dfnbb.sk
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1; 833 40 Bratislava sekretariat@dfnsp.sk
Detská fakultná nemocnica v Košiciach Trieda SNP 1; 040 11 Košice - Západ riaditelstvo@dfnkosice.sk
Diagnostické centrum, Bratislava-Ružinov Slovinská 1; 821 04 Bratislava-Ružinov dcpredeti@dcpredeti.sk
Diagnostické centrum, Bratislava-Záhorská Bystr Trstínska 2; 843 58 Bratislava-Záhorská Bystr riaditel@zstrstinskaba.edu.sk
Diagnostické centrum, Košice - Barca Tešedíkova 3; 040 17 Košice - Barca sanatorium@ke.telecom.sk
Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka Skalka 36; 013 11 Lietavská Lúčka simko.pavol@dcll.sk
Diagnostické centrum, Ružomberok J. Jančeka 32; 034 01 Ružomberok dgcentrumrbk@gmail.com
Divadelný ústav Jakubovo námestie 12; 813 57 Bratislava du@theatre.sk
Divadlo Nová scéna Živnostenská 1; 812 14 Bratislava sekretariat@nova-scena.sk
Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany Špitalská 6; 812 41 Bratislava - Staré Mesto disso@vupsvr.gov.sk
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín Nemocničná 1944; 026 14 Dolný Kubín donsp@donsp.sk
Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov Partizánska 11; 914 51 Trenčianske Teplice dszsu@dszsu.sk
Dopravná akadémia Trenčín Školská 66; 912 50 Trenčín sekretariat@dopravnaakademia.sk
Dopravná akadémia Žilina Rosinská cesta 2; 010 08 Žilina sekretariat@doaza.edu.sk
Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1; 814 52 Bratislava zakon.informacie@dpb.sk
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Bardejovská 6; 043 29 Košice dpmk@dpmk.sk
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika; 823 05 Bratislava info@nsat.sk
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20; 832 90 Bratislava info@ekovps.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1; 852 35 Bratislava 5 kollar@euba.sk, komunikacia@euba.sk