Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Gymnázium, Bratislava-Karlova Ves, Ladislava Sáru 1 Ladislava Sáru 1; 841 04 Bratislava-Karlova Ves tajomnik@gymls.edu.sk
Gymnázium, Bratislava-Karlova Ves, Tilgnerova 14 Tilgnerova 14; 841 05 Bratislava-Karlova Ves skola@gymtilba.edu.sk
Gymnázium, Bratislava-Nové Mesto Skalická 1; 831 02 Bratislava-Nové Mesto smnd@smnd.sk
Gymnázium, Bratislava-Petržalka, Einsteinova 35 Einsteinova 35; 852 03 Bratislava-Petržalka gymnazium@einsteinova.sk
Gymnázium, Bratislava-Petržalka, Pankúchova 6 Pankúchova 6; 851 04 Bratislava-Petržalka skola@gympaba.sk
Gymnázium, Bratislava-Podunaj.Biskup Hronská 3; 821 07 Bratislava-Podunaj.Biskup gymhron@gymhron.edu.sk
Gymnázium, Bratislava-Rača Hubeného 23; 834 08 Bratislava-Rača ghubeneho@ghubba.edu.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Ivana Horvátha 14 Ivana Horvátha 14; 821 03 Bratislava-Ružinov skola@horvatha.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Metodova 2 Metodova 2; 821 08 Bratislava-Ružinov office@gmet.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Novohradská 3 Novohradská 3; 821 09 Bratislava-Ružinov munkova@gjh.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Ostredková 10 Ostredková 10; 821 02 Bratislava-Ružinov sportschool@gti.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Tokajícka 24 Tokajícka 24; 821 03 Bratislava-Ružinov skola@dizajngym.sk
Gymnázium, Bratislava-Ružinov, Tomášikova 2 Tomášikova 2; 827 29 Bratislava-Ružinov norbert.kyndl@gln.sk
Gymnázium, Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 Dunajská 13; 814 84 Bratislava-Staré Mesto frantisek.kis@mtag.sk
Gymnázium, Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 18 Grösslingová 18; 811 09 Bratislava-Staré Mesto tajomnicka@gamca.sk
Gymnázium, Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 6 Vazovova 6; 811 07 Bratislava-Staré Mesto vedenie@vazka.sk
Gymnázium, Brezno Štúrova 13; 977 18 Brezno skola@gymbrezno.edu.sk
Gymnázium, Bytča Štefánikova 219/4; 014 01 Bytča skola@gymbytca.edu.sk
Gymnázium, Čadca 17. novembra 1296; 022 01 Čadca kancelaria@gymcadca.sk
Gymnázium, Detva Štúrova 849; 962 12 Detva skola@gymdt.edu.sk
Gymnázium, Dobšiná SNP 607; 049 25 Dobšiná skola@gymdobs.svcmi.sk
Gymnázium, Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. 18; 026 24 Dolný Kubín skola@gympoh.edu.sk
Gymnázium, Dubnica nad Váhom Školská 2; 018 41 Dubnica nad Váhom info@gymdb.tsk.sk
Gymnázium, Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1190/4 Nám. sv. Štefana 1190/4; 929 36 Dunajská Streda zife@azet.sk
Gymnázium, Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 Nám. sv. Štefana 1533/3; 929 01 Dunajská Streda sportgymds@zupa-tt.sk