Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1; 813 50 Bratislava informacie@eximbanka.sk
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6; 950 01 Nitra zatrakova@fnnitra.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. Ludvika Svobodu 1; 975 17 Banská Bystrica riaditelstvo@nspbb.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Jána Hollého 14; 081 81 Prešov riaditel@fnsppresov.sk
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. Koreszkova 7; 909 82 Skalica sekretariat@nspskalica.sk
Fakultná nemocnica Trenčín Legionárska 28; 911 71 Trenčín riaditel@fntn.sk
Fakultná nemocnica Trnava A. Žarnova 11; 917 02 Trnava riaditel@fntt.sk
Finančné riaditeľstvo SR Lazovná č. 63; 974 01 Banská Bystrica info@financnasprava.sk
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 4-6; 816 43 Bratislava - Staré Mesto fsr@fsr.sk, fsr@fsr.gov.sk
Galantské osvetové stredisko Bratislavská 1458/71; 924 01 Galanta osveta_galanta@zupa-tt.sk, knappova.osveta@zupa-tt.sk
Galéria Mikuláša Galandu Kollárova 720/74; 039 01 Turčianske Teplice mestott@za.psg.sk
Gemerské osvetové stredisko Betliarska 8; 048 01 Rožňava gos@gos.sk
Gemersko - malohontské osvetové stredisko Jesenského 5; 979 01 Rimavská Sobota gmos@rsnet.sk
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2; 812 85 Bratislava - Staré Mesto GPSR@genpro.gov.sk
Generálny investor Bratislavy Záporožská 5; 852 92 Bratislava gib@gib.sk
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4; 827 45 Bratislava - Ružinov gku@skgeodesy.sk
Gymnázium, Bánovce nad Bebravou Radlinského 665/2; 957 01 Bánovce nad Bebravou info@gymbn.tsk.sk
Gymnázium, Banská Bystrica, J.A Komenského 18 J.A Komenského 18; 974 01 Banská Bystrica sekretariat@gasbb.sk
Gymnázium, Banská Bystrica, J.G.Tajovského 25 J.G.Tajovského 25; 974 00 Banská Bystrica gymnazium.jgt@gmail.com
Gymnázium, Banská Bystrica, Mládežnícka 51 Mládežnícka 51; 974 04 Banská Bystrica skola@gmkbb.edu.sk
Gymnázium, Banská Bystrica, Trieda SNP 54 Trieda SNP 54; 974 01 Banská Bystrica sekretariat@osgbb.sk
Gymnázium, Banská Štiavnica A.Gwerk.-Göllnerovej 6; 969 17 Banská Štiavnica schranka@gymbs.sk
Gymnázium, Bardejov, Jiráskova 12 Jiráskova 12; 085 70 Bardejov sekretariat@gymls-bj.vucpo.sk
Gymnázium, Bardejov, Slovenská 5 Slovenská 5; 085 01 Bardejov sekretariat@ssjhenischa-bj.vucpo.sk
Gymnázium, Bratislava-Dúbravka Bilíkova 24; 844 19 Bratislava-Dúbravka gymbil@gymbilba.sk