Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Daňový úrad Košice - pobočka Trebišov Jána Husa 1925/15; 075 01 Trebišov duke-tv.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra Damborského 5; 950 50 Nitra dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Hurbanovo Komárňanská 147; 947 01 Hurbanovo dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Kolárovo Dlhá 2; 946 03 Kolárovo dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Šahy Fr. Rákocziho II. 7; 936 01 Šahy dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Šaľa P. Pázmaňa 51/19; 927 01 Šaľa dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Šurany SNP 69; 942 01 Šurany dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Želiezovce Komenského 8; 937 01 Želiezovce dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - kontaktné miesto Zlaté Moravce Hviezdoslavova 183; 953 01 Zlaté Moravce dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - pobočka Komárno Dunajské nábrežie 11; 945 05 Komárno du.kn@nr.drsr.sk
Daňový úrad Nitra - pobočka Levice Vajanského 5; 934 03 Levice dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - pobočka Nové Zámky Kukučínova 1; 940 62 Nové Zámky dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - pobočka Štúrovo Sv. Štefana 79; 943 01 Štúrovo dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra - pobočka Topoľčany Krušovská 89; 955 56 Topoľčany dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty Radlinského 37; 817 73 Bratislava - Staré Mesto duvds.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov Hviezdoslavova 7; 080 01 Prešov dupo-po.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Kežmarok Huncovská 1; 060 26 Kežmarok dupo-kk.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Levoča Ružová 1; 054 01 Levoča dupo-le.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Sabinov Ružová 63; 083 01 Sabinov dupo-sa.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Snina Vihorlatská 1991; 069 01 Snina dupo-sn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - kontaktné miesto Stropkov Hlavná 1737/61; 091 01 Stropkov dupo-sp.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - pobočka Bardejov Partizánska; 085 28 Bardejov dupo-bj.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - pobočka Humenné Štefánikova 18; 066 39 Humenné dupo-hn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - pobočka Poprad Štefánikova 3651/13; 058 01 Poprad dupo-pp.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov - pobočka Stará Ľubovňa Prešovská 1; 064 01 Stará Ľubovňa dupo-sl.kontakt@financnasprava.sk