Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Colný úrad Michalovce - pobočka Ubľa - cestný colný hraničný priechod Hraničný priechod Ubľa; 067 73 Ubľa ubla.pcu5323@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Veľké Slemence - colný hraničný priechod pre peších a cyklistov Hraničný priechod Veľké Slemence; 076 77 Ruská velke_slemence.pcu5324@colnasprava.sk
Colný úrad Michalovce - pobočka Vyšné Nemecké - cestný colný hraničný prechod Hraničný priechod Vyšné Nemecké; 072 51 Krčava cp5321@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - pobočka Komárno - colná a daňová Most; 945 01 Komárno info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - pobočka Levice - colná a daňová Družstevnícka 5089; 934 01 Levice info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - pobočka Nitra - colná Bratislavská 3; 950 50 Nitra info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - pobočka Nové Zámky nácestné stredisko - colná a daňová Komárňanská cesta 13; 940 64 Nové Zámky info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - pobočka Topoľčany - colná a daňová M. Rázusa 44; 955 01 Topoľčany info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - stanica CÚ Nitra - centrála Priemyselná 5; 950 50 Nitra info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Nitra - stanica CÚ Štúrovo Nám. slobody 9; 943 01 Štúrovo info.cuna@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov Kpt. Nálepku 4; 080 01 Prešov info.cupv@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - pobočka Humenné - colná a daňová Osloboditeľov 144; 066 01 Humenné stala_sluzba.pcu6262@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - pobočka Nácestné stredisko Prešov - colná a daňová Košická 30; 080 05 Prešov stala_sluzba.pcu6263@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - pobočka Poprad - colná a daňová Karpatská 13; 058 01 Poprad poprad.pcu6273@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - pobočka Stará Ľubovňa - colná a daňová Prešovská 1; 064 01 Stará Ľubovňa stara_lubovna.pcu6272@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - pobočka Svidník - colná a daňová Sovietskych hrdinov 102; 089 01 Svidník stala_sluzba.pcu6265@colnasprava.sk
Colný úrad Prešov - stanica Bardejov Miškovského 4; 085 01 Bardejov bardejov.scu6293@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín Partizánska 1; 911 50 Trenčín cu66@colnasprava.sk, sekretariat66@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Bánovce nad Bebravou - daňová Partizánska 73; 957 01 Bánovce nad Bebravou cu6672@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Ilava - colná a daňová Štúrova 384/28; 019 80 Ilava cu6671@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Nové Mesto nad Váhom - colná a daňová Trenčianska 2467/17; 915 01 Nové Mesto nad Váhom cu6663@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Prievidza - colná a daňová Sebedražská 7; 971 01 Prievidza cu6667@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Púchov - colná a daňová Svätoplukova 1462; 020 01 Púchov cu6665@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - pobočka Trenčín K výstavisku - daňová K výstavisku 13; 911 01 Trenčín cu6673@colnasprava.sk
Colný úrad Trenčín - stanica CÚ Púchov Svätoplukova 1462; 020 01 Púchov cu6685@colnasprava.sk