Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Colný úrad Trenčín - stanica CÚ Trenčín - centrála Kasárenská 8; 911 05 Trenčín cu6682@colnasprava.sk
Colný úrad Trnava Piešťanská 3; 917 01 Trnava info.cutt@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Brodské - colná Brodské D2; 908 85 Brodské 5872_PCU_BRODSKE@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Dunajská Streda - colná a daňová Mliečany 61; 929 01 Dunajská Streda 5861_PCU_DS@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Galanta - colná a daňová Priemyselná 4; 924 01 Galanta galanta.pcu5871@colnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Piešťany - colná a daňová Partizánska 2; 921 01 Piešťany 5862_PCU_PN@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Senica - colná Čáčovská cesta 1407/2; 905 01 Senica senica.pcu5865@colnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Skalica - daňová Mallého 56; 909 01 Skalica 5873_PCU_SI@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Trnava - daňová Ružová ulica č. 3; 917 02 Trnava 5874_PCU_TT@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - pobočka Trnava nácestné stredisko - colná Nitrianska 5; 917 02 Trnava trnava_ns.pcu5864@colnasprava.sk
Colný úrad Trnava - stanica CÚ- Senica- centrála Čáčovská cesta 1407/2; 905 01 Senica 5885_SCU_SE@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava - stanica CÚ- Veľký Meder Bratislavská 1662; 932 01 Veľký Meder 5891_SCU_VELKY_MEDER@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina Pri Cintoríne 36; 010 04 Žilina info.cuza@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Čadca - daňová Palárikova 1156; 022 01 Čadca cp6065@colnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Liptovský Mikuláš - daňová Kuzmányho 1137; 031 01 Liptovský Mikuláš cu6073@colnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Martin - colná a daňová Na Bystričku 36; 038 04 Bystrička cp6063@colnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Ružomberok colná Bystrická cesta 62; 034 01 Ružomberok cu6077@colnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Žilina - daňová Pri Cintoríne 36; 010 04 Žilina 6078_PCU_ZA@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Žilina - nácestné stredisko - colná Mojš 182; 010 01 Mojš cp6069@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina - pobočka Žilina pošta - colná hraničná P.O.Hviezdoslava 3; 010 01 Žilina CU6052@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina - stanica CÚ Trstená Krakovská cesta 963/24; 028 01 Trstená cu6092@colnasprava.sk
Colný úrad Žilina - stanica CÚ Žilina- centrála Pri Cintoríne 36; 010 04 Žilina cu6091@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica Nová 13; 974 04 Banská Bystrica dubb-bb.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Banská Štiavnica Nám. Sv. Trojice 1; 969 01 Banská Štiavnica dubb-bs.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica - kontaktné miesto Detva J. G. Tajovského 1462; 962 12 Detva dubb-de.kontakt@financnasprava.sk