Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Gymnázium, Dunajská Streda, Smetanov háj 285/8 Smetanov háj 285/8; 929 01 Dunajská Streda gymnaziumds@gymssds.edu.sk
Gymnázium, Fiľakovo Nám. padlých hrdinov 2; 986 15 Fiľakovo riaditelstvofil@hotmail.com
Gymnázium, Galanta Štvrť SNP 1004/34; 924 01 Galanta gymslovga@zupa-tt.sk
Gymnázium, Gelnica SNP 1; 056 01 Gelnica gym@gymgl.sk
Gymnázium, Giraltovce Dukelská 30; 087 20 Giraltovce sekretariat@gym-giraltovce.vucpo.sk
Gymnázium, Handlová Lipová 15; 972 51 Handlová gymhandl@gymnovha.edu.sk
Gymnázium, Hlohovec Komenského 13; 920 01 Hlohovec gymhc@zupa-tt.sk
Gymnázium, Hnúšťa Hlavná 431; 981 12 Hnúšťa gymhnusta@gmail.com
Gymnázium, Humenné Komenského 4; 066 01 Humenné sekretariat@gymagls-he.vucpo.sk
Gymnázium, Kežmarok Hviezdoslavova 20; 060 14 Kežmarok sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk
Gymnázium, Komárno Pohraničná 10; 945 52 Komárno slovgym@gljs.sk
Gymnázium, Komárno - Komárom Biskupa Királya 5; 945 01 Komárno - Komárom posta@sjg.sk
Gymnázium, Košice-Juh Alejová 1; 041 49 Košice-Juh gymnazium.alejova@galeje.sk
Gymnázium, Košice-Sever Park mládeže 5; 040 01 Košice-Sever skola@gpm.sk, riaditelstvo@gpm.sk
Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Kuzmányho 6 Kuzmányho 6; 041 74 Košice-Staré Mesto skola@maraigimi.sk
Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Nám. L. Novomeského 4 Nám. L. Novomeského 4; 042 24 Košice-Staré Mesto skola@gmrske.sk
Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Poštová 9 Poštová 9; 042 52 Košice-Staré Mesto skola@gympos.sk
Gymnázium, Košice-Staré Mesto, Šrobárova 1 Šrobárova 1; 042 23 Košice-Staré Mesto sekretariat@srobarka.sk
Gymnázium, Košice-Vyšné Opátske Opatovská 7; 041 35 Košice-Vyšné Opátske zastupca@gymopatke.edu.sk
Gymnázium, Košice-Západ, Trebišovská 12 Trebišovská 12; 040 11 Košice-Západ skola@gt12.sk
Gymnázium, Košice-Západ, Trieda SNP 104 Trieda SNP 104; 040 11 Košice-Západ sgke@sportgymke.sk
Gymnázium, Kráľovský Chlmec Horešská 18; 077 01 Kráľovský Chlmec gymkch@gymkch.edu.sk
Gymnázium, Krompachy Lorencova 46; 053 42 Krompachy gymkromp@gmail.com
Gymnázium, Krupina M. R. Štefánika 8; 963 01 Krupina gaska@gymsladka.edu.sk
Gymnázium, Kysucké Nové Mesto Jesenského 2243; 024 04 Kysucké Nové Mesto riaditel@gymknm.sk