Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Gymnázium, Snina Študentská 4; 069 01 Snina sekretariat@gym-sv.vucpo.sk
Gymnázium, Sobrance Kpt. Nálepku 6; 073 01 Sobrance gsobrance@gsobrance.edu.sk
Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16 Javorová 16; 052 01 Spišská Nová Ves skola@gjavsnv.edu.sk
Gymnázium, Spišská Nová Ves, Školská 7 Školská 7; 052 01 Spišská Nová Ves skola@gymsnv.sk
Gymnázium, Spišská Stará Ves SNP 3/5; 061 15 Spišská Stará Ves riaditelka231@gmail.com
Gymnázium, Stará Ľubovňa 17. novembra 6; 064 01 Stará Ľubovňa gymnsl@stonline.sk
Gymnázium, Stropkov Konštantínova 64; 091 01 Stropkov sekretariat@gym-sp.vucpo.sk
Gymnázium, Štúrovo Adyho 7; 943 01 Štúrovo riaditelgymn@centrum.cz
Gymnázium, Sučany Komenského 215; 038 52 Sučany gbas@gbas.sk
Gymnázium, Šurany Bernolákova 37; 942 01 Šurany skola@gymsu.edu.sk
Gymnázium, Svidník Komenského 16; 089 24 Svidník sekretariat@gymdh-sk.vucpo.sk
Gymnázium, Topoľčany 17. novembra 1180/16; 955 01 Topoľčany gymtopol@stonline.sk
Gymnázium, Tornaľa Hurbanova 34; 982 01 Tornaľa gymtornala@gmail.com
Gymnázium, Trebišov Komenského 32; 075 01 Trebišov skola@gymtv.sk
Gymnázium, Trenčín, 1. mája 170/2 1. mája 170/2; 911 35 Trenčín vedenie@glstn.sk
Gymnázium, Trenčín, Staničná 6 Staničná 6; 911 05 Trenčín riaditel@sgtn.tsk.sk
Gymnázium, Trnava, Jána Bottu 31 Jána Bottu 31; 917 87 Trnava gymbott@szm.sk
Gymnázium, Trnava, Na hlinách 7279/30 Na hlinách 7279/30; 917 01 Trnava gyjhtt@zupa-tt.sk
Gymnázium, Trstená Železničiarov 278; 028 01 Trstená gmh@gmhtrstena.edu.sk
Gymnázium, Turčianske Teplice Horné Rakovce 1440/29; 039 01 Turčianske Teplice skola@gymtut.edu.sk
Gymnázium, Turzovka Ľ. Štúra 35; 023 54 Turzovka gymtu@stonline.sk
Gymnázium, Tvrdošín Školská 837; 027 44 Tvrdošín gymts@vuczilina.sk
Gymnázium, Veľké Kapušany Zoltána Fábryho 1; 079 01 Veľké Kapušany skola@gymkap.svcmi.sk
Gymnázium, Veľký Krtíš Školská 21; 990 01 Veľký Krtíš gymvk@svsbb.sk
Gymnázium, Veľký Meder Bratislavská 38; 932 12 Veľký Meder oagvm@oagvm.sk