Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Hotelová akadémia, Námestovo Slanická Osada; 029 01 Námestovo oahano@stonline.sk
Hotelová akadémia, Piešťany Stromová 34; 921 01 Piešťany hotelakad@zupa-tt.sk
Hotelová akadémia, Prešov Baštová 32; 080 85 Prešov sekretariat@ha-po.vucpo.sk
Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves Radničné námestie 1; 052 01 Spišská Nová Ves skola@souosnv.edu.sk
Hotelová akadémia, Žilina Hlinská 31; 010 01 Žilina ekonomka@dosza.edu.sk
Hudobné centrum Michalská 10; 815 36 Bratislava info@hc.sk
Hydromeliorácie š.p. Vrakunská 29; 825 63 Bratislava - Podunajské Biskupice info@hmsp.sk
Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky Leškova 16; 817 95 Bratislava infostat@infostat.sk
Inovačný fond Mierová 19; 821 05 Bratislava janatova@mhsr.sk
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46; 974 00 Banská Bystrica bb@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32; 820 07 Bratislava - Ružinov lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3; 043 79 Košice - Staré Mesto ke@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9; 950 50 Nitra nr@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Konštantínova 6; 080 01 Prešov pr@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Sládkovičova 11; 971 01 Prievidza tn@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Trhová 2; 917 01 Trnava tt@soi.sk
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71; 011 79 Žilina za@soi.sk
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rastislavova 43; 041 90 Košice - Juh inmm@inmm.sk
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska cesta 1; 842 40 Bratislava - Karlova Ves ipr@svsba.sk, dusan.pirsel@iprba.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám. 5-6; 812 41 Bratislava - Staré Mesto sspr@sspr.gov.sk, repkova@sspr.gov.sk
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice Cesta pod Hradovou 13/A; 041 77 Košice - Sever ivvl@ivvl.sk, pokorny@ivvl.sk
Iuventa Karloveská 64; 842 58 Bratislava - Karlova Ves iuventa@iuventa.sk
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22; 821 02 Bratislava info@javys.sk
Jazyková škola, Bratislava-Staré Mesto, Palisády 38 Palisády 38; 811 06 Bratislava-Staré Mesto info@1sjs.sk
Jazyková škola, Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 6 Vazovova 6; 811 07 Bratislava-Staré Mesto doma@vazka.sk