Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Jazyková škola, Detva Štúrova 12; 962 12 Detva
Jazyková škola, Dunajská Streda Športová ul. 349/34; 929 01 Dunajská Streda jazykovaskolads@zupa-tt.sk
Jazyková škola, Košice-Juh, Staničná 13 Staničná 13; 040 01 Košice-Juh zsstanicnake@zsstanicnake.sk
Jazyková škola, Košice-Juh, Užhorodská 8 Užhorodská 8; 040 11 Košice-Juh sjs@netkosice.sk
Jazyková škola, Košice-Sever Polianska 1; 040 01 Košice-Sever zspolianska@gmail.com
Jazyková škola, Košice-Staré Mesto Hlavná 113; 040 01 Košice-Staré Mesto skola@jazstlnke.svcmi.sk
Jazyková škola, Liptovský Mikuláš M. M. Hodžu 860/9; 031 36 Liptovský Mikuláš school@gymlm.sk
Jazyková škola, Lučenec Haličská cesta 9; 984 03 Lučenec skola@gbst.sk
Jazyková škola, Martin, Bernolákova 2 Bernolákova 2; 036 37 Martin karkosiakova@oamt.sk
Jazyková škola, Martin, Ul. budovateľov 9 Ul. budovateľov 9; 036 49 Martin
Jazyková škola, Moldava nad Bodvou Školská 13; 045 01 Moldava nad Bodvou skola@gymmoldava.edu.sk
Jazyková škola, Námestovo Mieru 307/23; 029 01 Námestovo gymno@bb.telecom.sk
Jazyková škola, Nitra Golianova 68; 949 01 Nitra dostalova@gymgolnr.sk
Jazyková škola, Poprad Dominika Tatarku 4666/7; 058 01 Poprad sekretariat@js-pp.vucpo.sk
Jazyková škola, Prešov Plzenská 10; 080 01 Prešov skola@sjsplpo.svcmi.sk
Jazyková škola, Rimavská Sobota P.Hostinského 3; 979 01 Rimavská Sobota gymikrs@gmail.com
Jazyková škola, Spišská Nová Ves Javorová 16; 052 01 Spišská Nová Ves skola@jazstsnv.svcmi.sk
Jazyková škola, Strážske Mierová 727; 072 22 Strážske skola@sspstraz.svcmi.sk
Jazyková škola, Trebišov Komenského 32; 075 01 Trebišov skola@gymtv.sk
Jazyková škola, Trenčín 1. mája 2; 911 35 Trenčín zuzana.trnkova@jstn.tsk.sk
Jazyková škola, Trnava Na hlinách 7279/30; 917 26 Trnava gyjhtt@zupa-tt.sk
Jazyková škola, Veľký Krtíš Školská 21; 990 01 Veľký Krtíš
Jazyková škola, Žilina Veľká okružná 24; 010 01 Žilina info@sjsza.sk
Kancelária prezidenta Slovenskej Republiky Hodžovo nám. 1; 810 00 Bratislava - Staré Mesto informacie@prezident.sk
Kancelária verejného ochrancu práv Nevädzová 5; 821 01 Bratislava - Ružinov sekretariat@vop.gov.sk