Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Gymnázium, Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 88/3; 093 80 Vranov nad Topľou sekretariat@gym-vt.vucpo.sk
Gymnázium, Vrbové Beňovského 358/100; 922 03 Vrbové gymvrbove@zoznam.sk
Gymnázium, Vrútky Čachovský rad 36; 038 61 Vrútky riaditel@gvrutky.edu.sk
Gymnázium, Želiezovce Štúrova 16; 937 01 Želiezovce gymzel@stonline.sk
Gymnázium, Žiar nad Hronom Ul. J. Kollára 2; 965 01 Žiar nad Hronom sekretariat@gymzh.sk
Gymnázium, Žilina, Hlinská 29 Hlinská 29; 011 80 Žilina gymnazium@gymza.sk
Gymnázium, Žilina, Tomáša Ružičku 3 Tomáša Ružičku 3; 010 01 Žilina gbza@gbza.eu
Gymnázium, Žilina, Varšavská cesta 1 Varšavská cesta 1; 010 08 Žilina gymnazium@gvarza.edu.sk
Gymnázium, Žilina, Veľká okružná 22 Veľká okružná 22; 010 01 Žilina gvoza@gvoza.sk
Gymnázium, Zlaté Moravce Slov.národ.povstania 3; 953 42 Zlaté Moravce gymzmjk@stonline.sk
Gymnázium, Zvolen Hronská 1467/3; 960 49 Zvolen eva.chylova@gymzv.sk
Hlavný banský úrad Kammerhofská 25; 969 50 Banská Štiavnica hbu@hbu.sk
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Nám. A. H. Škultétyho 5; 990 01 Veľký Krtíš hios@h-ios.sk, riaditel@h-ios.sk
HOREZZA, a.s. Teplická 81; 921 01 Piešťany sekretariat@horezza.sk
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru 549/16; 028 01 Trstená nsp@nsptrstena.sk
Hornošarišské osvetové stredisko Rhodyho 6; 085 01 Bardejov hosbardejov@zmail.sk, hosbardejov@gmail.com
Hornozemplínske osvetové stredisko Síd. 1. mája 74; 093 01 Vranov nad Topľou hzos@stonline.sk
Hotelová akadémia, Bardejov Pod Vinbargom 3; 085 98 Bardejov sekretariat@haja-bj.vucpo.sk
Hotelová akadémia, Bratislava-Nové Mesto Mikovíniho 1; 831 02 Bratislava-Nové Mesto zha@zha.sk
Hotelová akadémia, Brezno Malinovského 1; 977 01 Brezno habrezno@stonline.sk
Hotelová akadémia, Humenné Štefánikova 28; 066 01 Humenné sekretariat@ha-he.vucpo.sk
Hotelová akadémia, Kežmarok MUDr. Alexandra 29; 060 15 Kežmarok sekretariat@haob-kk.vucpo.sk
Hotelová akadémia, Košice-Juh Južná trieda 10; 040 01 Košice-Juh sekretariat@zsjuznake.sk
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš Čs. brigády 1804; 031 01 Liptovský Mikuláš halm@halm.sk
Hotelová akadémia, Námestovo Slanická Osada; 029 01 Námestovo oahano@stonline.sk