Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Gymnázium, Piešťany Nám. SNP 9; 921 26 Piešťany gypy@gypy.sk
Gymnázium, Poprad, Dominika Tatarku 4666/7 Dominika Tatarku 4666/7; 058 19 Poprad gpdt@stonline.sk
Gymnázium, Poprad, Kukučínova 4239/1 Kukučínova 4239/1; 058 39 Poprad sekretariat@gym-pp.vucpo.sk
Gymnázium, Považská Bystrica Školská 234/8; 017 01 Považská Bystrica info@gympb.sk
Gymnázium, Prešov, Konštantínova 2 Konštantínova 2; 080 01 Prešov sekretariat@gymk2-po.vucpo.sk
Gymnázium, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22 Ľ. Podjavorinskej 22; 080 05 Prešov info@spojenaskola.sk
Gymnázium, Prešov, Mudroňova 20 Mudroňova 20; 080 01 Prešov info@gjar-po.sk
Gymnázium, Prešov, Sládkovičova 4 Sládkovičova 4; 080 01 Prešov sekretariat@sstsevcenka-po.vucpo.sk
Gymnázium, Prievidza Matice slovenskej 16; 971 01 Prievidza skola@gympd.sk
Gymnázium, Púchov Ul. 1. mája 905; 020 15 Púchov info@gympu.tsk.sk
Gymnázium, Rajec Javorová 5; 015 21 Rajec gymnaziumrajec@stonline.sk
Gymnázium, Revúca, Vl. Clementisa 1166/21 Vl. Clementisa 1166/21; 050 01 Revúca gmk@gmk-ra.edu.sk
Gymnázium, Revúca, Železničná 260 Železničná 260; 050 01 Revúca pslgrevuca@ferdonet.sk
Gymnázium, Rimavská Sobota P. Hostinského 3; 979 01 Rimavská Sobota gymikrs@gmail.com
Gymnázium, Rožňava Akademika Hronca 1; 048 01 Rožňava skola@gymrv.sk
Gymnázium, Ružomberok Š. Moyzesa 21; 034 01 Ružomberok skola@gymrk.sk
Gymnázium, Sabinov Komenského 40; 083 01 Sabinov sekretariat@gymap-sb.vucpo.sk
Gymnázium, Šahy Mládežnícka 22; 936 01 Šahy sekretariat@gymsahy.sk
Gymnázium, Šaľa Školská 3; 927 01 Šaľa gymnaziumsala@stonline.sk
Gymnázium, Šamorín Slnečná 2; 931 01 Šamorín mtg@gmadsam.edu.sk
Gymnázium, Senec, Lichnerova 69 Lichnerova 69; 903 01 Senec gabsekretariat@zoznam.sk
Gymnázium, Senec, Lichnerova 71 Lichnerova 71; 903 01 Senec szenczigv@gmail.com
Gymnázium, Senica Dlhá 1037/12; 905 40 Senica sengym@sengym.sk
Gymnázium, Sereď Kostolná 119/8; 926 01 Sereď gymsered@zupa-tt.sk
Gymnázium, Skalica Námestie slobody 3; 909 01 Skalica gym-adm@gym.skalica.sk