Zoznam inštitúcií

Inštitúcie, ktoré majú povinnosť odpovedať na infožiadosti, sa podľa zákona volajú "povinné osoby" (preto, že sú povinné odpovedať a preto, že sú právnickými osobami). Patria medzi ne všetky štátne inštitúcie, ale v istej miere aj firmy, zriadené obcami, VÚC, alebo štátom.

Organizácia Adresa E-mail
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1A; 034 01 Ružomberok 1 rektor@ku.sk
Kňazský seminár pri GBF Sládkovičová 23; 080 01 Prešov gkspu@unipo.sk
Kňazský seminár pri PBF Plzenská 7; 080 01 Prešov milan.gerka@unipo.sk
Kňazský seminár pri RKCMBF Hlavná 91; 042 03 Košice predstaveni@ktfke.sk
Kňazský seminár RKCMBF Kapitulská 26; 814 58 Bratislava pr@uniba.sk
Kňazský seminár sv. F.Xaverského Banská 28; 976 32 Badín- B.Bystrica sekretariat@xaver.sk, pr@uniba.sk
Kňazský seminár sv. Gorazda Samova 14; 949 01 Nitra rektorat@ksnr.sk
Kňazský seminár Vojtaššáka Spišská Kapitula 12; 053 04 Spišské Podhradie rektorat@kapitula.sk
Knižnica Jána Kollára Štefánikovo nám. 33/40; 967 01 Kremnica kniznica@kjkk.sk, kislingerova@kjkk.sk
Knižnica pre mládež mesta Košice Tajovského 9; 040 64 Košice - Staré Mesto kmk@nextra.sk, kmk@box.sk
Knižnica profesora Štefana Pasiara Poľná 396; 981 01 Hnúšťa kniznica@hnusta.sk
Konzervatórium, Banská Bystrica Skuteckého 27; 974 01 Banská Bystrica konzerva@konzervatoriumbb.sk
Konzervatórium, Bratislava-Staré Mesto, Gorazdova 20 Gorazdova 20; 811 04 Bratislava-Staré Mesto tankonba@tankonba.sk
Konzervatórium, Bratislava-Staré Mesto, Tolstého 11 Tolstého 11; 811 06 Bratislava-Staré Mesto consbrat@netax.sk
Konzervatórium, Košice-Dargov. hrdinov Exnárova 8; 040 23 Košice-Dargov. hrdinov sekretariat@kek.sk
Konzervatórium, Košice-Staré Mesto Timonova 2; 042 03 Košice-Staré Mesto kon-ke@stonline.sk
Konzervatórium, Žilina J. M. Hurbana 48; 010 01 Žilina konzervatoriumza@vuczilina.sk
Košické osvetové stredisko v Košiciach Strojárska 3; 040 01 Košice - Staré Mesto osveta@osvetake.sk, riaditelka@osvetake.sk
Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1; 975 62 Banská Bystrica kpbbystrica@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47; 812 56 Bratislava kpbratislava@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5; 041 62 Košice kpkosice@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1; 949 66 Nitra kpnitra@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16; 080 01 Prešov kppresov@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5; 912 50 Trenčín kptrencin@genpro.gov.sk
Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1; 917 44 Trnava kptrnava@genpro.gov.sk